ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆ.- ՍԻՐՏՍ ԻՆՉՈ՞Ւ ԱՐԺԷՔ ՈՒՆԻ (ԵՂԵՐ)…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Յունիս 22, 2014 ``...Հիւանդանոցի այս փորձառութեանդ մասին բան մը պիտի գրե՞ս։ Կþարժէ որ գրես. գրէ՛, գրէ անպայմա՛ն``, հրամայելու պէս յորդորեց ընկերս՝ հեռաձայնին միւս ծայրէն, բարի ապաքինման մաղթանքներ ընելէ...
Social profiles