• Top Story

  Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԱՄԼՈՅ ԱՍՈՒԼԻՍ ՝ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 100-ամեակի տօնակատարութիւններու սեմին, երէկ կէսօրին, Հայաստանի Սփիւռքի նախարարութեան դահլիճին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ ասուլիս մը, որուն հրաւիրուեցան հայրենի լրատուամիջոցները՝ գալիք օրերու ձեռնարկներուն մասին ընդհանուր գաղափար մը կազմելու եւ հանրութեան ըստ արժանւոյն լուսաբանելու համար։ Ասուլիսին [...]
 • Top Story

  ՊՈԼՍՈՅ ՄԷՋ ԳՏՆՈՒՈՂ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԻՆԴԼԵԱՆԻ ՇԻՐԻՄԷՆ ՋԱՀԱՎԱՌՈՒԹԻՒՆ

  Յուլիս 20-ին Հայոց ցեղասպանութեան Սուրբ նահատակներուն յիշատակը յաւերժացնող Ծիծեռնակաբերդէն մեկնարկը պիտի կատարուի Հ․Մ․Ը․Մ․-ի 100-ամեակի նախաձեռնութիւններուն` Հ․Մ․Ը․Մ․-ի հիմնադիրներուն շիրիմներէն բերուած հողերուն` հայրենի հողին միախառնումով եւ նոյն վայրերէն բոցավառած ջահերու միացումով` Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակին։ Հ․Մ․Ը․Մ․-ի հիմնադիրներէն, Հայոց [...]
 • Top Story

  Մտորումներ` ՝՝Դրօշակ՝՝-ի Յուլիս 13, 2018ի ՛՛Ո՞վ Է Դաշնակցականը՛՛ Յօդուածին Առիթով

  Մուրատ Մանուկեան mouradmanoukian@yahoo.com Ողջունելի է միտքեր հրահրելու եւ փոխադարձ քննարկման եւ վերլուծութիւններու միջոցով գաղափարներու բիւրեղացման ճամբայ հարթելու ՝՝Դրօշակ՝՝-ի խմբագրութեան այս նախաձեռնութիւնը: Ընտրուած նիւթը, որ կ՛առընչուի Դաշնակցականի հոգեկերտուածքին եւ կը կրէ ՛՛Ո՞վ է Դաշնակցականը՛՛ խորագիրը այժմէական [...]
 • Top Story

  Ո՞վ Է Դաշնակցականը (Վերահարստացման Փորձ)

  «ԴՐՕՇԱԿ» Հ.Յ.Դաշնակցութեան ստեղծած արժէքային համակարգին մէջ մեծ տեղ կը գրաւեն գաղափարական ու աշխարհահայեացքային պատկերացումները։ Մեծ տեղ կը գրաւեն նաեւ նոյն այս գաղափարական մտածողութենէն բխած քաղաքական մտածողութիւնը ու ատոր արդիւնք՝ առաջադրանք-նպատակները։ Հսկայական գրադարան մը կը լեցնեն [...]
 • Top Story

  ԹԷԵՒ ՀԱԶՈՒԱԳԻՒՏ՝ ԴԵՌ ՈՂՋՄԻՏ ՄԱՐԴԻԿ ԿԱՆ

    Յ.Պ. Համացանցային կայքի մը վրայ կարդացի «Վոլթէրեան նամակ նախագահ Ռեչեփ Էրտողանի. կը հասնի՛նք», ճշմարտութենէ չխւսափող եւ աչքի կապանքները քակող էջ մը: Ընթերցողը կը դատէ ճշմարտութիւնը եւ… յանդգնութիւնը: Ստորեւ՝ էջի թարգմանութիւնը.- Պարոն նախագահ, Հաւատացէ՛ք որ [...]