Գրական

ԼԻԲԱՆԱՆ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

Վեհանոյշ Թեքեան Համաճարակ, պայթիւն, թալանող պետութիւն, կատարեալ չքաւորութիւն. ո՞ւր մնաց մայրիներու գեղածիծաղ երկիրը։ Պատերազմէն 45 տարի ետք՝ բազմաթիւ վերյառնումներէ ետք, Լիբանանի երբեմնի պատմուճանը այլակերպարանափոխուած՝ ցնցոտի հագած է։ Բայց հայու հոգին տոկուն է ու հաւատացեալ. երդիքը […]

Գրական

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԼՈՒԾՈՒԹԻՒՆ

Վեհանոյշ Թեքեան Մարտ, 2021 Կը հարցուի թէ ինչո՞ւ «չշարժիր» ժողովուրդը։ Յուսալքուած է հայրենի ժողովուրդին մէկ մասը, եւ երազի երազն իսկ չունի։ Ինչպէս որ կան ընդդիմադիրներ, նոյնպէս կան անո՛նց ընդդիմադիրներ։ Անոնք «փողոց չեն իջներ». կը պատասխանեն […]

Գրական

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆԻ «ՈՍՏԱՅՆ 15 – ԶՐՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ» ՀԱՏՈՐԸ

  Վրէժ-Արմէն առցանց հրապարակեց իր նոր հատորը՝ «Ոստայն 15 – Զրուցապատում», որ կը բաղկանայ աւելի քան կէս դարու ընթացքին իր ունեցած բազմաթիւ հարցազրոյցներէն ընտրուած փունջէ մը, թիւով 72, օրին հրատարակուած «Յուսաբեր»-ի, «Հայրենիք»-ի, «Բագին»-ի, «Դրօշակ»-ի ու […]

Top Story

Ս Ա Ղ Մ Ո Ս    Լ Ի Ա Ք Ի Ս Տ

Վեհանոյշ Թեքեան   Հաւատացեա՜լ եմ. Աշխարհի բոլոր խորան-խուցերուն, Մայր-տաճարներուն, Արևագալին ու մութ գիշերին Ե՛ւ փոթորիկին ե՛ւ շոգ շողերուն Խունկ տատիկներուն, այրի կիներուն Քով մինակ կանգնած հաւատացեալն եմ, Բոլոր ջահերը մարեցէ՛ք այլևս Պիտի աղօթեմ:   Արարի՛չ, […]

Top Story

ԳԻՇԵՐՆԵՐՈՒ ԼԱՒԱՆԵՐՈՒՆ ՏԱԿ ԿԼԱՆՈՒՈՂ ՄԵՐ ՀՈԳԻՆ

Վեհանոյշ  Թեքեան Երբեմն կը մտածեմ որ եթէ Յովհաննէս Շիրազ կամ Պարոյր Սեւակ ողջ ըլլային հիմա, կը յաջողուէ՞ր ահաւոր խաւարի մէջ թաթխել հայու խրոխտ հոգին, կը համարձակուէ՞ր պատառ-պատառ ընել Արցախը եւ յանձնել բորենիներու։ Պարոյր Սեւակ՝ հմայիչ […]

Գրական

ԵՐԵՍՈՒՆ  ՏԱՐԻԷ՝ ՅՈՒԴԱՅԻ  ԱՐԾԱԹԸ  ՔԱՅՔԱՅԵՑ   ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ

  Վեհանոյշ Թեքեան Փետրուար, 2021 Թակարդուած ժողովուրդ։ Խաբուա՜ծ ժողովուրդ…. Մէկը կրնայ բնակարան տալ, կահաւորել, երախտապարտ զգացնել։ Բայց քանի մը տարի ետք մէյ մը որ սկսի տունդ քանդել, քեզ տնազուրկ դարձնել, ալ ի՞նչ օգուտ ունի նախապէս […]

Գրական

Անկատար Տենչեր (Գ․ Մաս)

Թորգոմ Քահանայ Չորպաճեան Ուստըր – Մասաչուսէց Ծ․Խ․- Երեք անգամով(Ա. մաս.- https://hairenikweekly.com/2021/01/29/45810,  Բ. մաս.- https://hairenikweekly.com/2021/02/05/45868), լոյս կ՛ընծայենք այս հետաքրքրական գրութիւնը, որ կը ներկայացնէ սփիւռքահայութեան ցաւերն ու հոգերը։    Ե Դպրոցական տարեշրջանը կը մօտենար իր աւարտին ու […]

Գրական

Անկատար Տենչեր (Բ․ Մաս)

    Թորգոմ Քահանայ Չորպաճեան Ուստըր – Մասաչուսէց Ծ․Խ․- Երեք անգամով, լոյս կ՛ընծայենք այս հետաքրքրական գրութիւնը, որ կը ներկայացնէ սփիւռքահայութեան ցաւերն ու հոգերը։  Ա․մասը կարդալու համար, սեղմել՝ https://hairenikweekly.com/2021/01/29/45810   Գ Առաջին շաբաթը Լեւոն շատ բան […]

Գրական

Մեծ Հօրս Ժամացոյցը 

Ռաֆֆի Սարգիսեան Թորոնթօ, Գանատա Արծաթագոյն պատեանով եւ շղթայով, գլխալար գրպանի ժամացոյց մ’էր, որ միշտ, շապիկի ձախ կուրծքի գրպանին կը կրէր մեծ հայրս։ Ծալապատիկ կը նստէր, մեր հասակին` ազնիւ, խոնարհ, իմաստուն։ Մենք մեր խաղերով իր կողքին, […]

Գրական

Լոյս Տեսաւ «Բագին»-ի 2020-ի Երկրորդ  Թիւը

  Լոյս տեսաւ Համազգայինի Կեդրոնական վարչութեան «Բագին» գրական պարբերաթերթի 2020-ի երկրորդ թիւը (ԾԹ․ տարի, Յունիս 2020)։ Անոր մէջ գրութիւններ ունին Վահէ Պէրպէրեան, Խաչիկ Տէր Ղուկասեան, Մարուշ Երամեան, Յարութիւն Պէրպէրեան, Վեհանուշ Թեքեան, Կարօ Արմենեան, Աւետիս Հաճեան, […]