«Հաւատքով Եւ Հետեւողական Աշխատանքով, Պիտի Վերաշինենեք Եւ Վերաբնակեցնենք Արցախը», Կը Յայտնէ Անդրանիկ Գասպարեան

 

interview2

Ամերիկահայ Մշակութային Ընկերակցութեան «Արցախ Ֆոնտ»ի եւ «Հայրենիք»ի հրաւէրով, շրջանի հայաշատ գաղութներ պիտի այցելէ Արցախի Հանրապետութեան խորհրդարանի անդամ՝ Լեռնիկ Յովհաննիսեան: Նշենք թէ, Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի Ամերիկահայ Մշակութային Ընկերակցութեան «Արցախ Ֆոնտ»ի յանձնախումբը յատուկ ծրագիր մը մշակած է Հատրութի շրջանի Առաջամուղ գիւղի շինարարութեան եւ վերաբնակեցման մասին:
Այս առթիւ, լոյս կ՛ընխայենք հարցազրոյց մը, Արեւելեան Ա.Մ.Ն.-ի  «Արցախ Ֆոնտ»ի յանձնախումբի ներկայացուցիչ՝ Անդրանիկ Գասպարեանի հետ:

Հ.- Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանը տարիներէ ի վեր կը գործէ, օժանդակելու համար
Արցախին: Կարելի՞ է կարճ պատմականով մը մանրամասնութիւններ փոխանցել:

Պ.- 1988-էն ի վեր Ամերիկահայութիւնը օժանդակած է Արցախին: Այս օժանդակութիւնը կատարուած է զանազան բնագաւառներէ ներս՝ բժշկական, դեղօրայքի, սննդական, ենթակառուցային, եւ այլն…1988-1990-ին ինքնորոշման պայքարի օրերուն, ապա 1991-1994 ազատագրման պայքարի ժամանակաշրջանին:
Բազմաթիւ հիմնարկներ եւ անհատներ օժանդակութիւն տրամադրեցին, որոնց կարգին Հ.Յ.Դաշնակցութիւնը, յատկապէս իր հովանիին տակ գտնուող Հ.Օ.Մ.ին հետ:
Տարիներ ետք, շտապ օգնութիւնը փոխարինուեցաւ բարգաւաճման եւ զարգացման ծրագիրներով, որոնց կարեւորագոյնը՝ Գորիս-Լաչին-Ստեփանակերտը միացնող մայրուղին էր, կամրջելով կղզիացած Արցախը՝ Հայաստանին: Այս ծրագիրը կը վայելէր հովանաւորութիւնը՝ Հայաստանի Համահայկական Ֆոնտին, որուն օժանդակեցին բազմաթիւ կազմակերպութիւններ:
Ապրիլի սկիզբին կատարուած յարձակումներուն արդիւնք, վերստին կատարուեցան եւ դեռ ալ կը կատարուի շտապ օգնութիւն:

Հ.- Յատկապէս Ապրիլի քառօրեայ պատերազմէն ետք, ո՞ւր կեդրոնացած են կամ
պիտի կեդրոնանան աշխատանքները:

Պ.- Քառօրեայ պատերազմի նախորդող օրերուն, արագ միջողառումներու դիմուեցաւ, օգնութեան փութալու համար նահատակուած եւ վիրաւորուած զինուորներու ընտանեկան պարագաներուն: Բժշկական կազմածներու եւ բանակը սպառազինելու հանգանակութիւնները մեծ յաջողութեամբ պսակուեցան: Բազմաթիւ կամաւորներ ուղղուեցան սահմանագիծ եւ թիկունք կանգնեցան հայ մարտիկներուն:
Իսկապէս որ Արցախի ժողովուրդը տեսաւ մեր վճռակամութիւնն ու պատրաստակամութիւնը:
Այդ պատերազմի օրերէն շաբաթներ ետք, երկար վազքի վերաշինութեան աշխատանքներ կը կատարուին, եւ յատկապէս սահմանամերձ շրջաններէն ներս վերաշինութեան յատակագիծներ պատրաստուած են: Գործակցաբար հիմնարկներ եւ կազմակերպութիւններ կը գործեն այս բնագաւառէն ներս: Իսկ սահմաններուն վրայ, Հայաստան եւ Արցախ վերատեսութեան ենթարկած են դիրքերու ներկայ իրավիճակն ու խոցելի կէտերու ամրապնդումը:
Հ.- Յատուկ է Հատրութի սահմանամերձ շրջանի Առաջամուղ գիւղի
Վերաբնակեցման համար ծրագիրը, կարելի՞ է յաւելեալ տեղեկութիւններ փոխանցել:

Պ.- Առաջամուղ գիւղը կը գտնուի Արցախի հարաւային շրջանէն ներս,1993-ին ազատագրուած Հատրութի շրջանէն քառասուն քլմ. ներս:
Որեւէ ազերի ներթափանցում կանխելու համար, կարեւոր եւ անհրաժեշտ է այսպիսի շրջաններ վերաբնակեցնել:
2004-էն ի վեր այս գիւղը վերաբնակեցնելու գաղափարը մտայղացուած է «Թիւֆենքեան» հիմնարկին կողմէ, գործակցաբար Արցախի Հանրապետութեան վերաբնակեցման բաժնի հիմնարկին հետ:interview1
Առաջամուղէն ներս կառուցուած են 19 տուներ, դպրոց մը, նաեւ քաղաքապետարան մը: Բնակիչներու շարքին են նախապէս բանակէն ներս ծառայած եւ այժմ հանգստեան կոչուած բանակայիններ, Ատրպէյճանէն ժամանած գաղթական հայորդիներ եւ մօտակայ շրջաններէ ժամանած երիտասարդ զոյգեր: 2012-ին, գործակցաբար Ամերիկահայ Ընկերակցութեան Արցախ ֆոնտին հետ, որոշուեցաւ շրջանէն ներս յաւելեալ բարելաւումներ եւ ներդրումներ կատարել: Պիտի կառուցուին վեց բնակարաններ: Այս շրագրի պատասխանատուն է Ռաֆֆի Քիլեան (Շիքակոյէն), որ արդէն իսկ «Թիւֆենքեան» հիմնարկին հետ փոխանցման շրջան մը կը կատարէ, յետագային աշխատանքը հեզասահօրէն շարունակելու համար:
Հետեւողական ձեւով խորհրդակցութիւններ կը կատարուին նաեւ Արցախի կառավարութեան եւ շրջանի Հ.Յ.Դ.-ի կառոյցներուն հետ: Այս գործընթացին առաջին հանգրուանը պիտի աւարտի Հոկտեմբերին: Ապա, վերատեսութեան պիտի ենթարկուին, շրջանէն ներս առնուելիք յառաջիկայ քայլերը:
Հ.- Ա.Մ.Ն. Արեւելեան Շրջանէն ներս գործընթացին մասին կարելի՞ է
տեղեկութիւններ փոխանցել:

Պ.-Շրջանէն ներս, մարմինը կը ներկայացնեն հետեւեալ ընկերները՝ Անդրանիկ Գասպարեան, Յովսէփ Աւագեան, Ժան Աւետիսեան, Սեպուհ Հացագործեան, Րաֆֆի Քիլեան, Մայքըլ Մենսոյեան, Ալեքս Սարաֆեան, եւ Կարօ Թաշեան:
Հոս կարեւոր է նշելը թէ Հ.Ե.Դ.-ի անդամ երիտասարդներ, շաբաթով մը պիտի ժամանեն Առաջամուղ եւ օժանդակեն ամրան ընթացքին կատարուելիք շինարարական աշխատանքներուն: Յոյսով ենք որ այսպիպով, այս երիտասարդները փորձառութիւն ձեռք պիտի ձգեն:
Շրջանի Արցախի մարմինը հետեւողական ձեւով կը տեսակցի Արցախի ղեկավարութեան հետ: Այս գծով, Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջաններէն ներս խորհրդարանի անդամ՝ Լեռնիկ Յովհաննիսեանի այցելութիւնը պիտի ունենայ իր դրական ներդրումը: Քանի մը շաբաթ, զանազան գաղթօճախներ այցելելով, ան պիտի կարենայ աւելի մանրամասնութիւններ փոխանցել եւ գործի լծել գաղութը:
Հ.- Յանձնախումբին կը դիմագրաւէ՞ դժուարութիւններ: Այս գծով, ընդհանուր
առմամբ որո՞նք են խոչընդոտները եւ ապագայի գծով ինչպէ՞ս կարելի է հեզասահօրէն գործել:

Պ.-Նմանօրինակ վերաբնակեցման աշխատանքներ ունին իրենց դճուարութւիւններն ոըւ մարտահրաւէրները: Յոյսով ենք որ, պիտի դիմագրաւենք այս դժուարութիւնները եւ շարունակենք վերաբնակեցման աշխատանքները, սահմանամերձ շրջաններէն ներս:
Հաւատքով եւ հետեւողական աշխատանքով, պիտի վերաշինենեք եւ վերաբնակեցնենք Արցախը: Այսպէս պդցաբեր պիտի ըլլայ մեր աշխատանքը: …Յոյսով եմ:

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*