Ե-ՆԱՄԱԿԱՐՇԱՒ` ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ԴԷՄ

0 0
Read Time:1 Minute, 5 Second

Տա­տամ­սե­լու եւ սպա­սե­լու ժա­մա­նակ չկայ: Ար­դէն իսկ կը գոր­ծէ www.notoprotocols.net, յա­տուկ կայ­քէ­ջը, որուն մի­ջո­ցաւ կա­րե­լի է կապ հաս­տա­տել ՀՀ Ազ­գա­յին Ժո­ղո­վի բո­լոր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն հետ, իրենց ներ­կայ բո­վան­դա­կու­թեամբ, Ցիւ­րի­խի մէջ, անց­եալ Հոկ­տեմ­բեր 10, 2009-ին ստո­րագր­ուած Հայաս­տան – Թուրք­իա ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը չվա­ւե­րաց­նե­լու պա­հան­ջով:

Կայ­քէ­ջին մէջ յստա­կօ­րէն կը բա­ցատր­ուի թէ ինչ­պէ՞ս կա­րե­լի է յղել այս բո­ղոք-նա­մա­կը: Այ­ցե­լու­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նին հինգ լե­զու­նե­րով` հա­յե­րէն, անգ­լե­րէն, ռու­սե­րէն, ֆրան­սե­րէն եւ սպա­նե­րէն կապ հաս­տա­տել պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն հետ:

Հա­յորդի­ին իրա­ւունքն է մայ­րա­քա­ղաք Երե­ւա­նէն մին­չեւ հե­ռա­ւոր Լոս Ան­ճե­լըս, Պուէ­նոս Այ­րէս կամ Սիտ­նի պայ­քա­րիլ յաչս ժո­ղովր­դի եւ պե­տու­թեան շա­հե­րուն ու ար­դար իրա­ւունք­նե­րուն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles