Բացառիկ

ՉԴԻՏԵ՛ՆՔ… ԱՅԼ ԿԱՐԴԱ՛ՆՔ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական 120-ամեակի Բացառիկ Անիշխանական կացութեան մը մէջ է չորրորդ իշխանութիւնը՝ մամուլը: Արդեօք խոտոր եւ չափազանցուած չէ՞ այսպիսի կարճ ու կտրուկ հաստատումով կամ կարծիքով մը սկսիլ թերթի մը 120-ամեակի նշումը, առաջնորդող յօդուածը՝ խմբագրականը…: Հաւանաբար, կարգ […]

Բացառիկ

ՄԱՏՐԱՍԷՆ ՃԱՌԱԳՈՂ ԼՈՅՍԸ

Անուշ Թրուանց Երեւան Միշտ փափաքած եմ տեսնել հայերէն առաջին տպագիր թերթը: Հայ մամուլի պատմութեան ծանօթ ըլլալով՝ միշտ խորհրդաւոր թուացած է Պապա քուհ լերան վրայ, տերվիշներու վանքին մէջ ճգնած եւ անկէ ետք հայերէն թերթ հիմնած քահանային […]

Բացառիկ

ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԸ[1]

    ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ Նիւ Ճըրզի «Այն իրողութիւնը որ մերինին պէս փոքրաթիւ գաղութ մը այնքան խելք ու դրամ կը վատնէ իր լրագրութեան վրայ, ապացոյց մըն է թէ բոլորովին անյոյս ժողովուրդ մը չենք բարբարոս ժողովուրդներէ կոտորուելու […]

Բացառիկ

«Հայրենիք»-ը Եւ Մեր Մարտահրաւէրները

ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ Մոնրէալ Նոյեմբեր 2019 «Հայրենիք»-ին հետ Սրտանց եւ անխառն հպարտութեամբ կ՚ողջունեմ 120-ամեակը «Հայրենիք»-ին եւ նոյն առթիւ՝ 85-ամեակը Armenian Weekly.ին։ Խոստովանիմ, որ «Հայրենիք»-ին հետ առնչութիւնս կը սկսի 1922-ին, այսինքն՝ ծնունդէս 18 տարի առաջ…։ Այդ այն տարին […]

Top Story

«Հայրենիք»-ը Յամառօրէն Կը Դիմադրէ Մեր Նորօրեայ Պայքարի Խրամատներէն

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Լոս Անճելըս 11 Նոյեմբեր 2019 1899-ին Նիւ Եորքի մէջ այս թերթը հիմնողները գիտէի՞ն արդեօք, որ «Հայրենիք» 12 տասնամեակ պիտի գոյատեւէ. ես պատասխան չունիմ։ Հռետորական է հարցադրումը. բայց եւ այնպէս՝ բարացուցական։ Այդ խումբ մը […]

Բացառիկ

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» 120

Յ. Պալեան Փարիզ «Հայրենիք» թերթը՝ 120 տարեկան: Պատնէշի վրայ մնալու յանդգնութիւն մը, երբ հայերէն էջ մը կարդալ յիշատակներու հետ հաղորդուելու կը նմանի, այսինքն՝ ըլլալ ժամանակավրէպ: Հետաքրքրական եւ այլապէս մեր իրականութիւնը լուսաբանող պիտի ըլլար յայտարարել տպաքանակը […]

Բացառիկ

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ»-Ի 120-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌ Ի ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱՆՔ.- ԴԱՇՆԱԿՑԱԿՈՒԹԵԱՆ ԳԱՂԱՓԱՐԻՆ ՈՒ ԽՕՍՔԻՆ ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԵԱՆ ԿԱՄՔՈՎ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 21 Հոկտեմբեր 2019 «Հայրենիք»-ը 120 տարեկան է. այս հաստատումը, ինքնին, ա՛յնքան խօսուն է ու ամէն բան պատմող, որ անոր կտրած ճամբուն գնահատականը ընող կամ անոր էջերէն խօսք տարածողներուն վաստակը լուսարձակի տակ բերող ամէնէն […]

Բացառիկ

Համացանց եւ Ընկերային Ցանցեր՝ Դէպի Ո՞ւր

Տէր Թորգոմ Քահանայ Չորպաճեան Ուստըր, Մասաչուսէց Կար ժամանակ, երբ մարդկային յարաբերութիւնները այնքան պարզ էին եւ այնքան անմիջական, որ հարցը երբեք անոնց տեսակին կամ որակին հետ առնչութիւն չունէր, որքան բովանդակութեան, խօսուած նիւթերուն եւ առհասարակ ընդհանուր ոգիին: […]

Բացառիկ

Ի Սրտէ Շնորհաւորանք՝ 120 Տարեկան Երիտասարդ Մեր «Հայրենիք»-ին

Գէորգ Պետիկեան Այս տարի «Հայ Մամուլ»ի տարի հռչակուեցաւ՝ պաշտօնապէս։ Սփիւռքեան գրիչներ արդէն լայն ձեւով այս խապրիկը տարածեցին եւ ապա լիարժէք կերպով ալ շեփորեցին, կրկնելով, թէ հայ մամուլը մեր գոյութեան վկան եղած է եւ է՛ տակաւին։ […]

Բացառիկ

ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔ ՄԱՄՈՒԼԻ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՌԹԻՒ

405, 1512, 1794։ Հայ մշակոյթի գրաւոր հարստութեան ուղեւորութիւնը, որ կեանք առաւ 405 թուին Այբուբենի գիւտով, օծուն՝ Աստուածաշունչի թարգմանութեան օրհնութեամբ, ինքնին եղաւ յայտարարը բոլոր դարերու Հայ ժողովուրդի դէպի աղբիւրը լոյսին ընթանալու, նաեւ առաջնահերթութեանց չափանիշ հաստատելու գովելի […]