Կիզակէտ

ԳԻՏՈՒԹԵԱՆ, ԲՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՒ ՄԱՐԴՈՒ ՀԱՆԴԷՊ ԷԱԿԱՆ ՅԱՐԳԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

Յ. Պալեան              Կանանց իրաւունքներու պաշտպանութեան եւ հաւասարութեան համար արդար պայքարը կը շարունակուի: Պէտք չէ ըլլան երկրորդ կարգի քաղաքացիներ, մարդոց միջեւ հաւասարութիւնը անխախտելի իրաւունք է: Մարդոց հաւասարութիւն, անոնք ըլլան այր թէ կին:             Այսօր, հեռատեսիլէն […]

Top Story

Ընկերական Մտորումներ․- «Եթէ Քեզի Բան Մը Պատահի՝ Ո՞վ Պիտի Ծաղրէ Մեզ»

ՎՐԷԺ-ԱՐՄԷՆ Վերջերս հաւաքական զրոյցի մը ընթացքին յայտնուեցաւ այն կարծիքը, թէ սփիւռքահայ կեանքի մէջ լճացում մը, եթէ ոչ արդէն նահանջ մը կ՚արձանագրուի. պատճա՞ռը՝ մեր աւանդական կուսակցութիւններու, իրենց ուղեկից կազմակերպութիւններով հանդերձ եւ թեմական-եկեղեցական կառոյցներու ժամանակավրէպ դարձած ըլլալն […]

Top Story

100 ՕՐ ԱՌԱՋ ՀԱՅՈՑ ՎԵՐՋԻՆ ԵՒ ԱՌԱՋԻՆ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐՈՒ ՄԻՋԵՒ ՈՒՂԵՒՈՐ ԷԻ

Յ. Պալեան              Մեր վերջին մայրաքաղաքը՝ Երեւան: Առաջինը՝ Վան, ուր գացի որպէս զբօսաշրջիկ, զրկուած տիրոջ իրաւունքէ: Գացի Կիլիկեան թագաւորութեան մայրաքաքաքը՝ Սիս, տեսայ Լեւոնի բերդը, եւ պատմութեան հեգնանք, զայն կոչած են «օձի բերդ», «Եիլան գալէ»…             […]

Top Story

ՆՇՄԱՐ.-  ՊՈԼԹԸՆԻ «ԵԼՔԸ», ՅԵՏՈՅ Ի՞ՆՉ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 11 Սեպտեմբեր 2019 Նիւ Եորքի եւ այլ քաղաքներու մէջ 11 Սեպտեմբերին գործուած ահաբեկչական ծանօթ արարքներուն 18-րդ տարեդարձէն օր մը առաջ, նախագահ Թրամփ յայտարարեց, թէ պաշտօնէն ազատ կացուցած է ազգային ապահովութեան հարցերու խորհրդականը՝ Ճոն […]

Top Story

Ծանի՛ր Զքեզ, Սփիւռք

Խաչիկ Տէր Ղուկասեան Ցեղասպանութեան հետեւանքով եւ Հայաստանի խորհրդայնացումէն յետոյ աշխարհացրիւ հայութեան համայնքային կազմակերպումը, որ պատմութեան մէջ առաջին անգամ ըլլալով ինքզինք ճանչցաւ որպէս Սփիւռք, իր գոյապայքարը իմաստաւորեց եռակի յարացոյցով մը՝ վերապրում, հայապահպանում, հայրենադարձութիւն: Քաղաքականապէս իրարու հակադրուած, […]

Top Story

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱՐՑԱԽ Է (ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐԱԳՐԻ ԽՌՊՈՏ ՁԱՅՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ)

Սեդօ Պոյաճեան Սեպտեմբեր 2-ին համայն հայութիւնը, հայրենական հողերէն մինչեւ Սփիւռքեան գաղթօճախները, շնորհաւորեցին Արցախի Հանրապետութեան անկախութեան 28-րդ տարեդարձը։ Բնականաբար, Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետը միացաւ ժողովուրդին՝ նշելու համար Արցախի անկախութեան տօնը։ Իր դիմատետրի էջով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան շնորհաւորեց […]

Top Story

ՍԱՐՈՅԵԱՆ ԵՒ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»

ԱՆՈՒՇ ԹՐՈՒԱՆՑ Յատուկ «Հայրենիք»-ին   Ծ․Խ․- «Հայրենիք»-ի 120-ամեակը առիթ մըն է թերթատելու, պրպտելու հարուստ եւ յիշատակելի անցեալ մը։ Այդ ծիրէն ներս, յատուկ դեր ունի նաեւ Ուիլիըմ Սարոյեանի ունեցած ներդրումը, որ բազմիցս իր գրութիւնները ստորագրած է […]

Top Story

ՀՈԳԵԲՈՅԺԸ ԵՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԴԷՄՔԵՐ

Յ. Պալեան             Մեծանունները մարդ են, իրենց տկարութիւններով եւ հոգեկան խնդիրներով: «Հոգեկան առողջութիւնը անոնց որոնք աշխարհը ստեղծած են» գիրքով (La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, Patrick Lemoine, ed. 0dile Jacob, 2019, […]

Կիզակէտ

ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ, ԴՊՐՈՑ ԵՒ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՆ, ՊԷՏՔ Է ԸԼԼԱՆ, ԸԼԼԱՅԻՆ

Յ. Պալեան              Կը մտածեմ սփիւռք(ներ)ի հայկական դպրոցի մասին, որպէսզի ան յաջողի ազգային կենդանի լեզու եւ ինքնութեան ազգային մշակոյթ փոխանցել, առանց անոնց մանրուքով գոհանալու:             Հայաստանը պետութիւն է, ունի մանկավարժական համալսարան, ուսանողներ կը պատրաստուին ուսուցչութեան: […]

Ազգային

Դպրոցական Վերամուտ Եւ Ուրիշ Բաներ…

Գէորգ Պետիկեան Այս օրերուն ուսումնական նոր տարեշրջանի մը սկիզբն ենք։ Մէկ խօսքով ՝ վերամուտ։ Դպրոցական վերամուտ, որ կը նշանակէ նաեւ նոր պատեհութիւն։ Այս բոլորը կը տեսնենք եւ կը զգանք։ Անոր համար իբրեւ մեծ կամ փոքր […]