ՍԻՐԵԼԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐ

  Վերջին տարիներու նման, "Հայրենիք" եւ "Արմինիըն Ուքլի"թերթերը, այս տարի ալ, լոյս պիտի ընծայեն Հայոց Ցեղասպանութեան յիշատակին նուիրուած երկլեզու բացառիկ մը, որ պիտի ընդգրկէ ուսումնասիրութիւններ, տեղեկագրեր, վերլուծումներ, լուսանկարներ, հարցազրոյցներ եւ փաստագրական պատրաստութիւններ յօդուածագրուած մասնագէտներու, մտաւորականներու, հրապարակախօսներու եւ դասախօսներու կողմէ: Այս բացառիկ թիւի էջերուն վարի մասը պիտի տրամադրուի յատուկ հովանաւորողներու: Յաւելեալ տեղեկութիւններուհամար կապ հաստատել ե-նամակ.- ads@hairenikweekly.com կամ հեռ.- 617-926-3974:  Յոյսով ենք որ պիտի ընդառաջէք մեր առաջարկին:  Յաջողութեան մաղթանքներով` "Հայրենիք"ի խմբագիր Զաւէն Թորիկեան

ՈՒԱՅՈՄԻՆԿՆ ԱԼ ԴԷՄ ՔՈՒԷԱՐԿԵՑ ՊԱՔՈՒԻ ՀԱԿԱՀԱՅ ԲԱՆԱՁԵՒԻՆ

 ՇԱՅԷՆ.- Հաուայիէն եւ Հարաւային Տաքոթայէն ետք, Ուայոմինկ հանդիսացաւ պատմութիւն խեղաթիւրելու Ատրպէյճանի նորագոյն արշաւը մերժող յաջորդական երրորդ նահանգը։ Հայ Դատի յանձնախումբը կը տեղեկացնէ, թէ 25ի դէմ 35 քուէով, Ուայոմինկի նահանգային խորհրդարանը...

ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆԸ

  ``Դրօշակ`` խմբագրական Ընդունուած է, որ իւրաքանչիւր ընտրութիւնից յետոյ, յաղթող ուժը յայտարարի հռչակած ծրագրերի իրականացման պարտաւորութիւնը ստանձնելու մասին: Եւ հետագայում էլ, իշխանութիւնը ներկայացնող ուժերը, ըստ հարկի (երբեմն էլ անհարկի), բարձրաձայնում...
Social profiles