ԵՐԱԶԱՅԻՆ, ԲԱՅՑ ՄԻՇՏ ԻՐԱԿԱ’Ն ՀԱԼԷՊԸ

                                                                                                                                                                                                             ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Երեւանէն ճամբայ ելած «Արմաւիա»ի օդանաւը արդէն սկսաւ թռիչքի բարձրութենէն կամաց-կամաց ցածնալ: Շարժակներու ձայնն ալ սկսաւ մեղմանալ: Սկսած ենք մօտենալ Հալէպին:  Ինծի համար ծանօթ-անծանօթ վայր մը, մեծ-մեծ հարցականներով:...
Social profiles