Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Միացեալ Նահանգներու Սկաուտական Շրջանային 30-րդ  Ընդհանուր Բանակում

0 0
Read Time:5 Minute, 49 Second

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան ԱՄ.Ն.-ի շրջանային 30-րդ Սկաուտական Ընդհանուր բանակումը տեղի ունեցաւ Մերիլենտի “Camp Round Meadow” բանակավայրին մէջ, Օգոստոս 18-23-ին, նախաձեռնութեամբ՝ Շրջանային Վարչութեան, կազմակերպութեամբ՝ Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդին եւ հիւրընկալութեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ. Ուաշինկթընի մասնաճիւղին:

Բանակումին ներկայ էին Շրջանային Վարչութեան անդամ՝ Էլիզապէթ Դրամկոչեան,  Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդի անդամներէն՝ Սմբատ Դրամկոչեան, եւ Շողիկ Աբգարեան, Շրջանային Խմբապետուհի Թամար Սամուէլեանին: Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ Վահէ Թանաշեան յաճախակի ձեւով այցլելեց բանակավայրը:

Բանակումին իրենց մասնակցութիւնը բերին Նիւ Ճըրզիի, Նիւ Եորքի, Շիքակոյի, Պոսթընի, Տիթրոյթի, Ուաշինկթընի, Փրովիտենսի, Ֆիլատելֆիոյ մասնաճիւղերէն եւ Շարլոթի միաւորէն 148 սկաուտներ՝ 13 արծուիկ, 9 գայլիկ, 47 արենոյշ, 57 արի:

Շրջանային Սկաուտական խորհուրդի եւ բանակումի խմբապետական կազմի հսկողութեան տակ, բանակումի յայտագիրը ընթացաւ սահուն, հաճելի եւ հայ սկաուտի վայել մթնոլորտի մը մէջ Ուաշինկթընի սկաուատական խորհուրդի եւ ծնողական յանձնախումբի նախապատրաստական աշխատանքներու եւ չորս օրուայ սրտաբաց խնամակալութեան շնորհիւ, սկաուտները վայելեցին համեղ ճաշերը:

Խմբապետական եւ աստիճանաւորական կազմերը Ուրբաթ, Օգոստոս 18-էն սկսեալ արդէն իսկ գործի լծուած էին, բանակավայրի նախապատրաստական աշխատանքներու դասաւորման համար: Շրջանի ութը մասնաճիւղերու եւ մէկ միաւորի սկուատական կազմերը բանակավայր ժամանեցին Ուրբաթ Օգոստոս 18-ին կէսօրէ ետք: Դասաւորումներէ յետոյ, պաշտօնական բացումը կատարուեցաւ կէսօրէ ետք  ժամը 3-ին:  Մեծ խանդավառութեամբ վեր բարձրացուցին  ամերիկեան, հայկական եւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի դրօշակները:  Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդի ատենապետ՝ եղբայր  Սմբատ Դրամկոչեան բարի գալուստ մաղթեց բոլորին եւ բանակումի խմբապետի պաշտօնը յանձնեց Շրջանային Խմբապետուհի Թամար Սամուէլեանին:

Բանակումի խմբապետական կազմը կը բաղկանար 25 աստիճանաւորներէ, որոնք ստանձնեցին հետեւեալ պարտականութիւնները`

Բանակումի ընդհանուր խմբապետ  Թամար Սամուէլեան

Ընդհանուր Փոխ Խմբապետուհի Մարի Աբգարեան

Ընդհանուր Փոխ Խմբապետ Սարգիս Դրամկոչեան

Ընդհանուր հերդապահներ Արա Մարկոսեան եւ Լենա Մինասեան

 

Արիներու Խմբապետական Կազմ.-

Խմբապետ.- Կարօ Ճարեան

Փոխ-խմբապետ.- Գէորգ Աբգարեան

Վարիչ-առաջնորդներ.- Մասիս Մարտիրոսեան եւ Սամուէլ Սամուէլեան

 

Արենոյշներու Խմբապետական Կազմ.-

Խմբապետուհի.- Այտա Պարսումեան

Փոխ-Խմբապետուհի.- Ցոլինէ Քարագէլեան

Վարիչ-առաջնորդներ.- Անահիտ Քէշիշեան եւ Մարի Պազարպաշեան

 

Գայլիկներու Խմբապետական Կազմ.-   

Աքելլա.- Ճորճ Տօնոյեան

Պալու.- Փիթըր Պաղտատեան

Պաղիրա.- Փօլ Մինասեան

 

Արծուիկներու Խմբապետական Կազմ.-

Աքելլա.- Անուշ Մինասեան

Պալու.-  Նայիրի Գաբրիէլեան

Պաղիրա.-  Թալին Տօնոյեան

 

Գործադիր մարմին

Պահակապետներ.- Նինա Ոսպիկեան եւ Սեւակ Սիւմպիւլեան

Խարոյկահանդէսի պատասխանատուներ.- Մեղրի Տէր Վարդանեան եւ

Սոֆիա Զաքարեան

Գոյքապահներ.- Արին Գալանթարի եւ Քրիսթին Արապեան

 

Բանակումի հիւանդապահուհի՝ Սեւան Մարկոսեան

Ձեռային աշխատանքի պատասխապատու՝  Մարալ Քէշիշեան,  Մարալը տասնեակ մը տարիներ, եւ միշտ կամաւոր ձեւով օժանդակած Է Արեւելեան շրջանի բանակումներուն:

Սկուատները չորս օրերու ընթացքին վայելեցին բնութիւնը, ծառաստանով շրջապատուած բանակավայրը: Ճոխ յայտագրին բաժիններէն էր, Օգոստոս 21-ին մէկ ժամուան քայլարշաւ մը դէպի մօտակայ բանակավայր, ուր սկաուտները լսեցին “Park Police” կողմէ պատրաստուած հակիրճ զեկոյց մը Արեւի Խաւարումի շուրջ, եւ յատուկ տեսամիջոցներով դիտեցին մայր բնութեան հազուադէպ այս երեւոյթը, հետաքրքրական էր նաեւ լսել բնիկ ամերիկացիներու պատմութիւնը  Արեւի Խաւարումի առընչութեամբ:  Բանակավայրը օժտուած էր զբաղումի ու օգտակար ժամանցի զանազան միջոցներով որոնք սկաուտները գործածեցին համաձայն յայտագրին:  Անշուշտ յայտագրին մաս կազմեցին դրօշակի արարողութիւն, մարզանք, երգ, ձեռային աշխատանք, ընդհանուր զարգացման մրցում, զանազան սկաուտական խաղեր, բանակավայրի մաքրութիւն եւ խարոյկահանդէս: Այս աշխատանքներու կողքին, տեղի ունեցան հետեւեալ դաստիարակչական դասախօսութիւնները.-

1.- Հ.Մ.Ը.Մ.-ի կազմակերպական Կառոյցը, դասախօս Գէորգ Թաթառեան, որ խօսեցաւ միութեան կառոյցի  բոլոր ժողովներուն եւ մարմինՆերուն մասին, եւ անոնց միջեւ կանոնագրային յարաբերութիւններու կարեւորութեան շուրջ:

2.- Հայ Դատ, դասախօս՝ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի հաղորդակցութեան վարիչ  ընկերուհի Էլիզապէթ Ջուլճեան, որ խօսեցաւ Ամերիկայի Հայ Դատի յանձնախումբի զանազան նախաձեռնութիւններու մասին, եւ բացատրեց թէ ինչպէս սկաուտները կրնան մասնակից դառնալ  ազգանուէր այս աշխատանքին: Ընկերուհին քաջալերեց սկաուտներուն որ դեսպաններ դառնան` ոչ-հայ զանգուածներուն տեղեկացնելով եւ ուսուցանելով՝ Հայ ժողովուրդի պատմութիւըն, մշակոյթը, եւ արդար դատը:

3.- Արցախի Պատմութիւն եւ Ներկայ Իրավիճակ, դասախօս Հ.Յ.Դ. Արեւելեան Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ Յովսէփ Աւագեան, որուն ընկերացաւ՝ Ամերիկայի մօտ Արցախի Հանրապետութեան մնայուն ներկայացուցիչ Ռոպերթ Աւետիսեան, որը հաճելի անակնկալ մը եղաւ բոլոր սկաուտներուն: Աւագեանը խօսեցաւ Արցախի պատմութեան կարեւոր հանգրուաններուն, եւ ներկայ քաղաքական, տնտեսական, եւ ընկերային իրավիճակին շուրջ, ան անդրադարձաւ Հայրենիք հաստատուելու կարեւորութեան եւ ըսաւ «Հայաստանը եւ Արցախը ձեր հայրենիքն է, դուք միշտ պիտի ունենաք հայրենիք ուր կրնաք հաստատուիլ»: Տիար Աւետիսեանը խօսեցաւ Արցախի եւ Ատրպէյճանի  միջեւ ընթացող հակամարտութեան մասին, ան ընդգծեց Արցախի կոչուող հողատարածքի կարեւորութիւնը, նշելով, որ «առանց Արցախի չկայ Հայաստան, առանց Հայաստանի, Սփիւռք չկայ»:

4.- Կրօնական Դաստիարակութիւն, դասախօս՝ Ուաշինկթընի Սուրբ Խաչ Եկեղեցւոյ հովիւ Տէր Սարգիս Քահանայ Ագթաւուգեան: Տէր Սարգիս խօսեցաւ Քրիստոնէական կրօնքի հիմքերու մասին, եւ կարեւորեց Քրիստոնէական դաստիարակութեան դերը, Հայ ազգային դիմագիծի պահպանման մէջ:

5.- Հ.Մ.Ը.Մ..-ի Շրջանային Վարչութեան ատենապետ եղբայր Վահէ Թանաշեան “Power Point”-ի միջոցաւ ներկայացուց հետետեւեալները.-

Ա) Հ.Մ.Ը.Մ..-ի Պատմութիւն եւ Հիմնադիրներ:

Բ) Հ.Մ.Ը.Մ. Սփիւռքի եւ Արեւելեան Ամերիկայի մէջ:

Գ) Հ.Մ.Ը.Մ..-ի վերընձիւղումը Հայաստանի մէջ, 1989-ին:

Դ) Հ.Մ.Ը.Մ..-ի ներկայ անդամական, շրջաններու եւ մասնաճիւղերու թուական պատկերը:

Ե) Հ.Մ.Ը.Մ..-ի Գաղափարաբանութիւնը:

Զ) Հ.Մ.Ը.Մ..-ի 100 ամեակ:

Է) Սկաուտական Կանոնագրային կէտեր:

Ը) ՀամաՀ.Մ.Ը.Մ.-ական 11րդ Բանակումի տեղեկութիւններ եւ Արեւելեան Շրջանի մասնակցութեան

պայմաններ:

6.- Բանակումի ընթացքին, խմբապետական կազմի կողմէն տեղի ունեցաւ նաեւ զանազան սկաուտական մասնագիտական դասախօսութիւններ.- Դրօշակի արարողութիւն, պահակութիւն, սկաուտական կապեր, խարոյկահանդէս, գիշերային յարձակումներ, նախնական դարմանումներ, եւ այլ թեմաններով: 

Կիրակի, Օգոստոս 20-ի երեկոյեան ժամը 5:00-ին, բանակավայրը բացուած հռչակուեցաւ մօտ 60 ծնողներու ներկայութեամբ:  Երեկոյեան ժամը 7:00-ին տեղի ունեցաւ դրօշակի արարողութիւն:  Սկաուտական շարքերը լման տարազով շարուած բանակումի խմբապետական կազմի, Քահանայ Հօր, Շրջանային Սկաուատական Խորհուրդի, Շրջանային Վարչութեան,  եւ Ուաշինկթընի Վարչութեան ներկայացուցիչներու առջեւ կատարեցին դրօշակի արարողութիւնը: Այս առթիւ խօսք առին.-

  • Բանակումի ընդհանուր խմբապետուհի Քոյր Թամար Սամուէլեան
  • Շրջանային Սկաուտական Խորհուրդի ատենապետ՝ եղբայր Սմբատ Դրամկոչեան
  • Ուաշինկթընի Վարչութեան ներկայացուցիչ եղբայր Յովիկ Աբգարեան
  • Շրջանային Վարչութեան ատենապետ՝ եղբ. Վահէ Թանաշեան
  • Ուաշինկթընի Սուրբ Խաչ Եկեղեցւոյ հովիւ Տէր Սարգիս Քահանայ Ագթաւուգեան

Խօսք առնողները բարձր գնահատեցին հիւրընկալ Ուաշինկթըն մասնաճիւղը եւ բանակումի խմբապետական կազմի տարած աշխատանքները այս բանակումի յաջողութեան համար, եւ ապա խօսք ուղղեցին ծնողներուն որ թիկունք կենան Հ.Մ.Ը.Մ.-ին, անդամակցին եւ բարի օրինակները դառնան ծառայելու Հ.Մ.Ը.Մ.-ին՝ որով այս ձեւով ծառայած պիտի ըլլան ազգին: Անոնք նաեւ յիշեցին Հ.Մ.Ը.Մ..- մօտալուտ 100-ամեակը, եւ սկաուտներէն պահանջեցին՝ ըլլալ հպարտ, քանի ամդամ են այս մեծ կազմակերպութեան, եւ շեշտեցին որ սկաուտները ըլլան իրենց պարտականութեանը գիտակից՝ 100-ամեայ այս միութեան երթը շարունակելու եւ յաղթանակներու ջահը վառ պահելու:

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Ուաշինկթըն մասնաճիւղի ծնողական յանձնախումբի կողմէ պատրաստուած համադամ եւ առատ ճաշերու սպասարկումէն ետք, չափազանց խանդավառ մթնոլորտի մէջ ներկայացուեցաւ խարոյկահանդէսի յայտագիրը:  Գայլիկ, արծուիկ, արի եւ արենոյշ շարքերը յաջորդաբար ներկայացուցին զուարճալի եւ մշակութային ճոխ յայտագիր մը: Յատկանշական էր խարոյկահանդէսի բացումը, երբ կարգ մը արի/արենոյշներ, ձեռքերնին կտրօններ, մօտեցան հանդիսատեսներուն, եւ կարդացին հայազգին ծառայող 12  Ֆիտայիներու եւ Արցախեան ազատամարտիկներու կենսագրութիւնները, ապա կտրօնները մէկ առ մէկ զետեղեցին բեմի պատին վրայ, կազմելով Հայաստանի եւ Արցախի քարտէսը: Ազգաշունջ այս կենդանի պատկերը փակեցին Քոջարի յեղափոխաշունջ պարով:

Բանակումը իր եզրափակումին հասաւ բարձր գնահատականով: Վերջին օրը, Երեքշաբթի, Օգոստոս 22-ին սկաուտները խանդավառուեցան զանազան խաղերով, զուարճալի մրցոյթներով, եւ մանաւանդ, երբ ուշացած տօնեցին “Վարդավառ”ը՝ ջրային փուչիկներու մարտով: Գիշերը, բոլորը հաւաքուեցան մեծ խարոյկին շուրջ, կատարելով սկաուտական կանչեր, կատակներ, ազգագրական եւ յեղափոխական երգեր, խանդավառութիւնը հասցուցին գագաթին:

Նախքան բանակումի փակումը, տեղի ունեցաւ երդման արարողութիւն, ուր Շարլոթ միաւորէն 5 սկաուտներ ստացան իրենց փողկապները: Արարողութեան աւարտին, 21 սկաուտներ, որոնք յաջողաբար անցուցին համապատասխան քննութիւն, ստացան առաջին կարգի վկայագիր:

30-րդ Շրջանային Ընդհանուր Բանակումի պաշտօնական փակումը տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի, Օգոստոս 23-ի առաւօտեան, դրօշակի արարողութենէն ետք, բանակումի լման կազմը ձեռք-ձեռքի բռնած շրջանակ կազմեցին, ու երգեցին սկաուտի հրաժեշտի երգը: Բոլոր Հ.Մ.Ը.Մ.-ականները մեկնեցան բանակավայրէն չափազանց գոհունակ տրամադրութեամբ, դարձեալ Շրջանային սկաուտական բանակումի մը հանդիպելու ակնկալութեամբ:

 

 

 

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles