ՃԱՄԲԱՅ ԲԱՑԷ'Ք…

Անցէ¯ք հպարտ, անցէ¯ք խրոխտ ու ժպտուն, Դուք ժառանգներ մեր փառապանծ անցեալին…                                                            Մ.Իշխան Պատմութիւն կերտեցին անոնք, աշխարհի չորս ծագերէն ժամանած Հ.Մ.Ը.Մ.ականները: Տարիներ առաջ միայն անիրագործելի երազ, այդ օր…Օգոստոս 1, 2009-ին...

ՀԱՄԱ – Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ 8-ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐՈՒ ԲԱՑՈՒՄ…

Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 8-րդ մար­զա­խա­ղե­րու բաց­ման հան­դի­սու­թիւնը պատ­մա­կան օր մը դար­ձաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի եւ հա­յու­թեան հա­մար: 91 տար­ուան պատ­մու­թիւն ու­նե­ցող Հայ մարմ­նակր­թա­կան ընդ­հա­նուր միու­թիւնը կրցաւ իրա­կա­նաց­նել տա­րի­նե­րու իր երա­զը եւ Հա­մա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական իր 8-րդ...

ԵՕԹԱՆԱՍՈՒՆ ՏԱՐՈՒԱՅ ԴԱԴԱՐԷ ԵՏՔ «ՎԷՄ»Ը ՎԵՐՍՏԻՆ ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

Վեր­ջերս, Երե­ւա­նի մէջ, վերս­տին լոյս տե­սաւ 1933-էն 1939 թուա­կան­նե­րուն, լոյ­սե­րու քա­ղաք՝ Փա­րի­զի մէջ լոյս տե­սած, Սի­մոն Վրաց­եա­նի խմբագ­րու­թեան հան­րա­ծա­նօթ »ՎԷՄ հա­մա­հայ­կա­կան հան­դէս«ը: Անդ­րա­նիկ հա­մա­րը (թիւ 1-26) կÿընդգր­կէ 212 էջ: Սոյն...

ՏԻԹՐՈՅԹ.- ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ ԴԱՇՆԱԳՆԱՑՈՒԹԻՒՆ

 Յու­լիս 26- Կի­րա­կի օր տե­ղի ու­նե­ցաւ »Խա­նա­սոր«ի վրէ­ժա­րա­կան ար­շա­ւանքին 112-ամ­եա­կի տա­րե­դար­ձի նուիր­ուած դաշ­նագ­նա­ցու­թիւնը, Տիր­պօր­ն քա­ղա­քի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան պատ­կա­նող, եւ »Միլ­ֆըրտ« գիւ­ղի մէջ գտնուող դաշ­տին մէջ: Դաշ­նագ­նա­ցու­թիւնը կազ­մա­կեր­պած էր Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թեան »Ազա­տամարտ« կո­մի­տէ­ու­թիւնը,...

ՍԵՒԱՆԱՊԱՏՈՒՄ

Լու­սան­կար­ներ՝ Ին­նա Մխի­թար­եա­նի Ամառ­նա­յին շոգ օրե­րուն, Երե­ւանցի­ին հա­մար ցան­կա­լի հանգս­տա­վայր մըն է Երե­ւա­նէն 60 քլմ. հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ գտնուող Սե­ւա­նայ լի­ճը: Այս տա­րի ցուրտ եղա­նա­կի պատ­ճա­ռով, Սե­ւա­նայ լի­ճի տա­րած­քը, վեր­ջերս միայն...

Ա.Մ.Ն. ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՇՐՋԱՆԻ «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ը ԱՒԱՐՏԵՑ ԻՐ 33-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎԸ

                          Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի «Համազգային»ը աւարտեց իր 33-րդ պատգամաւորական ժողովը, Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ սրահին մէջ, Օգոստոս...

ՄԱՅՔԸԼ ՃԷՔՍԸՆ ԻՐ ԵՏԻՆ ՁԳԵՑ ՃԵՐՄԱԿ ԲԱՑ ՄԸ

Ստորեւ, յապաւումով լոյս կ°ընծայենք «Ֆրանս-Արմէնի»ի յօդուածագիր եւ ընկերային հարցերու մասնագէտ Ժան Ստեփանեանի (Թարգմանեց` Նանոր Պարսումեան) այս հետաքրքրական ուսումնասիրութիւն-գրութիւնը, պատրաստուած Մայքըլ Ճէքսընի մահուան առթիւ.-   Ինքնութեան մը Աղաւաղումը` Յաջողութեան Գի՞ն Ծնած...

ՇՐՋԱՓԱԿՈՒԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀ ԵՒ… ՄՐՑՈՒՄ

«Մրցում»ը կը շարունակուի…նախքան կլոր գնդակի աշխարհի ախոյեանութեան գծով, Եւրոպայի գօտիէն ներս, զտումի դարձի ՀայաստանԹուրքիա ճակատումին ազդանշան տրուիլը… Հոկտեմբեր 14ին: Տարբեր մրցում, շարունակ ու անաւարտ մրցում… տարբեր ոճ…տարբեր արդիւնք: ՀՀ նախագահ...

ՓՐՈՎԻՏԵՆՍ.- Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԻՋ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ 19ՐԴ ՄԱՐԶԱԽԱՂԵՐԸ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒԵՑԱՆ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ

Հ.Մ.Ը.Մ. ի  Արեւելեան Մ. Նահանգներու 19րդ ՄիջՄասնաճիւղային մարզախաղերը, Յուլիսի առաջին շաբաթավերջին յիշատակելի օրեր պարգեւեցին  Փրովիտենսի «Մաունթ Փլէզընթ Հայ Սքուլի եւ Ռոտ Այլընտ Քոլէճի մարզադաշտերը համախմբուած  շրջանի հայութեան, որ Հ.Մ.Ը.Մ.ական խանդավառութեան...

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆ ԴԷՊԻ ԵՆՈՎԱԿԱՆ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան Հայաստանի ՀիւսիսԱրեւելեան շրջանի գիւղական համայնքներէն մէկն է Ենովականը, Իջեւանէն մօտաւորապէս վեց մղոն հեռու: Խիտ անտառներով շրջապատուած, այս գիւղը կը գտնուի հազար երեք հարիւր մեթր բարձրութեան վրայ: Մօտակայ...
Social profiles