Top Story

ՖՐԱՆՍԱՅԻ «ԴԵՂԻՆ ԲԱՃԿՈՆՆՆԵՐ»ՈՒ ՇԱՐԺՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԷՆ ՄԻՆ ՆԱԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԽՆԴԻՐ Է

Յ. Պալեան  Թերեւս հայրենիքը ընտանիքի պէս է, անոր արժէքը կը զգանք երբ այլեւս չունինք: Կիւսթաւ Ֆլoպէր, ԺԹ. դարու ֆրանսացի մեծ գրող               Խորագիրը կրնայ զարմանք պատճառել: Սնապարծութեան որոնում չէ:             Ֆրանսայի «դեղին բաճկոններ»ու շարժման […]

Top Story

Երբ Սփիւռքի Նախարարութիւնը…

ՍԵԴՕ ՊՈՅԱՃԵԱՆ Քաղաքական, վարքագծային ու ազգային առումներով տակաւին անբացատրելի, աւելի՛ն՝ անըմբռնելի կը մնայ Սփիւռքի նախարարութիւնը լուծարելու Հայաստանի նոր իշխանաւորներու անհեռատես որոշումը։ Զուգահեռաբար, մտահոգիչ է հայրենի քաղաքական շրջանակներուն, մտաւորականութեան եւ ժողովուրդին լռութիւնը՝ ի տես այս որոշումին։ […]

Յօդուածներ

ՄՕՐՈՒՔ-ՄՕՐՈՒՔԱՒՈՐ

Սօսի Միշոյեան – Տապպաղեան   Կաղանդ պապային մօրուքը ճերմակ է ԱԼԻՒՐԻ նման Ըսէ կաղանդ պապա Մօրուքէդ հաց կը շինուի՞։ Զահրատ   Ի՜նչ կաղանդ պապա առանց իր մօրուքին, երկա՜ր մօրուքին, ճերմա՜կ մօրուքին։ Եթէ նոյնիսկ որոշենք փոքրիկները […]

Հայաստան

Վահանը

  ՊԱՐՈՅՐ ՍԱՆԹՐՈՍԵԱՆ Այսօր՝ Դեկտեմբեր թր-ին, Վահան Յովհաննիսեանի մահուան չորրորդ տարելիցն է: Այս առիթով, լոյս կ՛ընծայենք Պարոյր Սանթրոսեանի յուշերը: Նախաբան Ես չգիտեմ, թէ իմ կեանքն ինչպէս կը դասաւորուէր, եթէ 22 տարեկանում չհանդիպէի Վահան Յովհաննիսեանին: Չէ, […]

Գրողի Անկիւն

ԿԱՏԱԿԱՍԷՐ ՓՈՔՐԻԿԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ -Տղա՛ս, տունը հայերէն կը խօսինք. ամիս մըն է դպրոց կ՚երթաս, ամէն օր այս յանկերգը պիտի կրկնե՞նք, երբ տուն հասնիս: -Mam, I like tomato in this sandwich, please put it in. -Հայերէ՛ն, հայերէ՛ն խօսիր: […]

Top Story

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ ԱՅՍ ՑՈՒՐՏ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻՆ ՓԻՆԱՐ ՍԵԼԵՔԻ «ՔԱՆԻ ՈՐ ՀԱՅ ԷԻՆ» ԳԻՐՔԸ ԲԵՐԻՆ

Յ. Պալեան  Երբեմն մարդոց անգթութիւնը կը բաղդատեն գազաննե-րու անգթութեան, այդ հայհոյանք է անոնց հանդէպ: Փիոթր Տոսթոեւսքի               Չէի հանդիպած այս թուրք կնոջ անուան: Կարդացի ներածական երեք էջերը: Տպաւորուեցայ: Դիմեցի համացանցի:             Փինար Սելեք ծնած […]

Յօդուածներ

Քարանթինա

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ «Քարանթինա», արաբացած տարբերակն է Quarantaine բառին, որ կը նշանակէ քառասնօրեայ արգելափակման վայր: Արգելափակում ո՛չ բանտարկեալի իմաստով: Լիբանան հասած գաղթականները, նաւահանգիստէն անմիջապէս կը փոխադրուէին վայր մը, ուր կը մնային 40 օր, եւ բժշկական մանրակրկիտ […]

Յօդուածներ

 ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ.- Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Ծագումն ու Սկզբնական Զարգացումը (The Genesis and Early Development of AMAA) Հեղինակ՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան

Գրախօսեց ՝ Վեր. Դոկտ. Ժան Խանճեան Վերջերս Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը (ԱՀԱԸ) լոյս ընծայեց Վեր. Դոկտ. Վահան  Յ. Թութիկեանի հեղինակած պատմական գեղեցիկ հատորը վերոյիշեալ վերտառութեամբ: Աւետարանչականի 100-ամեայ յոբելեանին առթիւ անգլերէն լեզուով գրուած սոյն հատորը կը […]

Յօդուածներ

ԺԱՄԱՆԱԿ ՉԿԱՅ  ՀԱՅԵՐԷՆԻ ՀԱՄԱՐ

            24 դեկտեմբերի գիշերը, արուարձան գեղեցիկ առանձնատուն կառուցած վաղեմի բարեկամ մը, Կեդրոնականցին եւ Էլպիսը, հրաւիրած էր Ս. Ծնունդը տօնելու: Ըսած էր, ամենուն պէս ըլլանք:             Զարմացայ. չէր մերժած հրաւէրը: Աւանդապահ Կեդրոնականցին ինչպէ՞ս 6 յունուարը փոխարինած […]

Top Story

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՍՓԻՒՌՔՆԵՐ ՀՈԳԻՆԵՐԸ ԵՒ ՄԻՏՔԵՐԸ ԽՌՈՎ ԵՆ ԵՒ ԻՆՉՈ՞Ւ ՉԸՍԵԼ՝ ԽՌՈՎԱԾ

Յ. Պալեան Հայաստան բաւական ներուժ եւ հզօրութիւն չունի ինքնիրեն ընծայելու համար անտեսումներու եւ պառակտումներու պերճանքը: Ճիշդ է, ժողովուրդը քուէարկեց, ժողովրդավարական կարգ է, Սահմանադրութեան տրամադրութիւնները պէտք է յարգուին: Թուղթի վրայ գրուած օրէնքէն տարբեր, կայ նաեւ ազգի […]