ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ Հ.Յ.Դ. ԱՐԽԻՒՆԵՐՈՒ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԹԻՒ 9, ԱՊՐԻԼ 2010. ՆԱՄԱԿ ԽԱՐԲԵՐԴԷՆ

Նամակին հեղինակն է իրապաշտ սերունդի գրող Երուանդ Սրմաքէշխանլեան (Երուխան): Թուականն է 5/18 Մայիս, 1914, հազիւ տարի մը առաջ այն սեւ օրէն, երբ տարաբախտ գրողը պիտի նահատակուէր 1915ի Ցեղասպանութեան ընթացքին: Երուխան,...

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 95-ԱՄԵԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ…ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի ԶԱՆԱԶԱՆ ԳԱՂԹՕՃԱԽՆԵՐԷ ՆԵՐՍ

Անցեալ շաբաթավերջին, Հայոց Ցեղասպանութեան 95ամեակին առթիւ, բազմաթիւ ձեռնարկներ կատարուեցան Արեւելեան Ա.Մ.Ն.ի զանազան գաղթօճախներէ ներս: Կեդրոնական ձեռնարկներէն մէկը, սովորութիւն դարձած բողոքի հաւաքը տեղի ունեցաւ Նիւ Եորքի «Թայմզ Սքուէր»ի մօտ, Կիրակի Ապրիլ...

ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ «ԱՐԱՐԱՏ» ՄՐՑԱՆԱԿԸ ԿԸ ՇՆՈՐՀՈՒԻ NEAR EAST FOUNDATION ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՆ

[caption id="attachment_3861" align="alignleft" width="150" caption="Նիր Իսթ Ֆաունտէյշընի նախագահ Շանթ Մարտիրոսեան «Արարատ» մրցանակը կը ստանայ Հ.Օ.Մ.ի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետուհի Վիգի Մարաշլեանէն"][/caption]Չորեքշաբթի« Մարտ 10, 2010ին« Նիւ Եորքի մէջ կայացած Հ.Օ.Մ.ի Հարիւրամեակի տօնակատարման...

ՖՈՒԹՊՈԼԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏԱԳԻ՞Ր…ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹԻ՞ՒՆ

  Զարմանալի ճակատագիր եւ …անշուշտ զուգադիպութիւն: Ըստ երեւոյթին, «ֆութպոլային քաղաքականութիւն»ն ու անոր յաջորդող անցուդարձերը, այնպիսի կացութիւն մը ստեղծած են, որ նոյնիսկ Եւրոպայի ոտնագնդակի համադաշնակցութիւնը, յատուկ միջոցառումներու դիմէ, կանխելու համար քաղաքական...

ՑԱՒԱԿՑԱԳԻՐ

«Հայրենիք»ի անձնակազմը  ցաւակցութիւն կը յայտնէ, հաստատութեան գործակից Լոս Անճելըսի «Սարդարապատ» գրախանութի տնօրէն Ռիթա Սապունճեան-Տեմիրճեանի հարազատներուն՝ անոր վաղաժամ մահուան առիթով:

ԱՊԱՔԻՆՄԱՆ ՄԱՂԹԱՆՔ

Հայ­րե­նիք« հաս­տա­տու­թիւնը կը մաղ­թէ շու­տա­փոյթ ապա­քի­նում, Պել­մոն­թի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ Հոգշ. Հայր ՌԱՖԱՅԷԼ ԱՆՏՈՆԵԱՆ-ի, որ վեր­ջերս են­թարկ­ուե­ցաւ վի­րա­բու­ժա­կան գոր­ծո­ղու­թեան:

ՀԱՅՐԵՆԻ ՁԿՆՈՐՍՆԵՐՈՒ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

Լուսանկարներ՝ Իննա Մխիթարեան «Հայրենիք» Հա­յաս­տա­նի մէջ, գրե­թէ ամ­բողջ տա­րեշր­ջա­նի ըն­թաց­քին, կա­րե­լի է զբաղ­ուիլ ձկնոր­սու­թեամբ: Ծո­վա­փէ զրկուած, սա­կայն հոծ թիւով ար­ուակ­ներ, գե­տեր, ջրվէժ­ներ, լճակ­ներ եւ վիթ­խա­րի Սե­ւա­նը կը փաս­տեն թէ ջրա­ռատ...
Social profiles