ԴՐԺՈՒՄ

ՅԱԿՈԲ ՆԱԼՊԱՆՏ ՏԼՏԼԵԱՆ Հալէպ, Փետրուար 24, 2011 Զիրար անընհդատ ուրացող Իրարմէ հեռացող Բայց անվերջ իրարու զօդուած Գիշերուայ եւ ցերեկի նման Զիրար ուրանալու արուեստին Տիրանանք Որ փշրել Քանդել գիտնանք Հիացմունքի Գերազանցի...
Social profiles