ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ Ս. ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄԸ

ԲԵԹՂԵՀԷՄ՝ ԱՂԲԻՒՐ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ Յովհաննէս Առաքեալ իր Առաջին Ընդհանրական Նամակը կը սկսի վկայելով, թէ՝ Որդին, Բանը, որ նոյնինքն կեանքն էր, Բեթղեհէմի ճամբով յայտնուեցաւ մարդուն (1.1-2)։ Այս գծով անհրաժեշտ է հետեւեալ...

Տիթրոյթի Հ․Օ․Մ․-ի Զաւարեան Միօրեայ Վարժարանի Ամանորեայ Հանդէսը

Տիթրոյթի Հ․Օ․Մ․-ի Զաւարեան միօրեայ վարժարանի աւանդական դարձած ամանորեայ հանդէսը տեղի ունեցաւ Դեկտեմբեր 17-ի երեկոյեան։ Հանդիսութեանը ներկայ էին Տէր Հրանդ քհնյ. Գէորգեան, Հ․Օ․Մ․-ի միջ-մասնաճիւղի անդամ ընկերուհիներ, ծնողներ, հարազատներ եւ բարեկամներ։ հանդիսութեան...

Հ․Յ․Դ․ Կուսակցութեան Գաղափարախօսութիւնը Մարմնաւորող Քայլերգը՝ «Մշակ, Բանուոր, Ռենչպէր Աղբէր»-ը

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ «Դրօշակ» թիւ 12 (1661), Դեկտեմբեր 2021  Իւրաքանչիւր կուսակցութիւն բնականաբար կ’ունենայ իր ծրագիրն ու կանոնագիրը: Ծրագիրը՝ կուսակցութեան անդամներուն գաղափարական առաջնորդն է, կուսակցութեան հիմնական առաջադրանքներուն եւ հետապնդած նպատակներուն տեսական եւ...

ՄԱՄԼՈՅ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅ ԼԵԶՈՒԻ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԱՄԱՌՆԱՅԻՆ ԽՏԱՑԵԱԼ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔ – Օգոստոս 2022  

Պսակաժահրի համաճարակը կը շարունակէ իր ընթացքը։ Այսու հանդերձ, Պո-Արաքս Մշակութային Միութիւնը, ուզելով շարունակել իր այլեւս քառորդ դարը անցնող աւանդութիւնը, ինչպէս 2021-ի Օգոստոսին, այս տարի եւս Օգստոսին մտադիր է կազմակերպելու Հայ...

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ  ՃԱՆԱՉՈՒՄՆԵՐԸ ԴԱՏԱՐԿ ԽՕՍՔ ԵՆ ԵՐԲ Կ’ԱՆՏԵՍՈՒԻ  ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ 

Յ. Պալեան  Ցեղապաշտութեան դատապարտութիւնը, փոքրամասնու-թիւններու պաշտպանութիւնը, գաղթականներու օժանդա-կութիւնը, միջազգային զօրակցութեան զօրաշարժը կարիքա-ւորներու համար, պարզապէս յարակցուող գործադրութիւն-ներն են համաշխարահային քաղաքացիութեան սկզբունքին: Յովհաննէս-Պօղոս Բ. սրբազան քահանայապետ               Սրբազան Քահանայապետը հեղինակութիւն ունէր,...
Social profiles