«ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՉԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԻՐ, ՄՇԱԿՈՅԹԸ ԿԸ ՆՈՒԱՃՈՒԻ»

Յ. Պալեան «ՄՇԱԿՈՅԹԸ ՉԻ ԺԱՌԱՆԳՈՒԻՐ, ՄՇԱԿՈՅԹԸ ԿԸ ՆՈՒԱՃՈՒԻ» Անտրէ Մալրօ, ֆրանսացի գրող, մշակոյթի նախարար, Ի դար*               Ֆրանսացի գրող, մտաւորական, արտակարգ եւ ստեղծագործ մշակոյթի նախարար Անտրէ Մալրոյի զանազան առիթներով...

Համբիկ Սասունեանը Հա՛յ Ազատամարտիկ Է Եւ Ո՛չ Թէ Միայն Հատուածի Մը Պարծանքը

ԺԱՆ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆ Համբիկ Սասունեանի նման հայ արդարադատ մարտիկներու տեսակը ինքնասիրութենէ չի տառապիր: Նմաններուն անձնուրացութիւնը պիտի չարտօնէր իրենց, որ պճնանքի եւ նարսիսականութեան վերածէին ամէն մէկ կենաց, ամէն մէկ լուսանկար, ամէն մէկ...
Social profiles