Արցախի Պաշտօնական Ճանաչումը, Ֆրանսան Եւ Մասամբ Նորին

Հրաչ Վարժապետեան «Դրօշակ», թիւ 11 (1645), նոյեմբեր, 2020   Վերջին ամիսներուն ֆրանսեւթրքական լարուած յարաբերութիւններու հետզհետէ վատթարացումը, որ Փարիզի կողմէ հասաւ մինչեւ իսկ իր դեսպանը Անգարայէն տուն կանչելու փուլին, թողած է այն...
Social profiles