ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԿԵԱՆՔԻՆ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐ

Յ. Պալեան Մեր գիտութիւնները մէկ կաթիլ են, մեր տգիտութիւնը՝ ովկիանոս: Իսահակ Նեւտոն               Թիւերը տեսութիւն, գաղափարաբանութիւն չեն, ենթակայական չեն:             Ուսումնասիրութիւն մը ցանկագրած է մարդկութեան եւ կեանքին սպառնացող վտանգները,...
Social profiles