Պոսթընէն Երիտասարդներ Կ՛օժանդակեն Լիբանանահայութեան

Պոսթընի Սուրբ Ստեփանոս Ազգային Վարժարանի 2008 թուականի շրջանաւարտներ, ձախէն աջ.- Քրիսթինա Այանեան, Մարի Պազարպաշեան, Նինա Ոսպիկեան, Մեղրի Տէրվարդանեան եւ Նիքոլ Քէիքեան), ստեղծած են շահոյթ չհետապնդող ձեռնարկութիւն մը, որ կը կոչուի «Eye Support» (@eye_support) եւ որուն նպատակն է ստեղծագործութեան միջոցով իր նպաստը բերել Հայ Օգնութեան Միութեան (Հ․Օ․Մ․) համաշխարհային մարդասիրական առաքելութեան:

Երեք շաբաթ առաջ, Instagram- ի միջոցով սոյն ձեռնարկութիւնը պատրաստեց եւ ծախեց աւելի քան 400 ուլունքով ապարանջաններ։ Մինչ օրս նուիրեց վեց հազար տոլար, ի նպաստ Լիբանանի։ «Eye Support»-ը ի միտի ունի նաեւ մշակել նոր ստեղծագործական ծրագիրներ, որոնք կը ծառայեն համաշխարային այլ նպատակներու. ինչպէս օրինակ՝ նիւթական օժանդակութիւն ցուցաբերել Հայաստանի սահմանամերձ գիւղերուն եւ Սուրիոյ համայնքին, որոնք կը տառապին այս օրերու պսակաձեւ ժահրի համաճարակէն։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*