Քաղցրիկ Պուրճ-Համմուտ(3)      

Արմենակ Եղիայեան armenag@gmail.com Պուրճհամմուտցի ամէն մանուկ եռալեզու դարձած կը դիմաւորէր գիտակցական տարիքը. ան իւրացուցած կ’ըլլար արդի հայերէնը, որ մասնաւորաբար դպրոցին մէջ կիրարկուողն էր,  բարբառ մը, որ յատուկ էր տան մէջ ...

«Դրօշակ»-ը Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան Վաւերագիր

Աւօ Գաթրճեան ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՍԿԻԶԲ 9 տարիներու զգալի բացակայութենէ յետոյ վերստին կը հրատարակուի ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԹԵՐԹ «Դրօշակ»-ը: 2020 թուականի յունուարին առաջին թիւը (1635րդ) արդէն հասանելի է ընթերցողներուն: Կեանքի 74-րդ...
Social profiles