ՄԱՅՐԵՆԻԻՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ – Դ. ՕՏԱՐԱԲԱՆՈՒԹԵՆԷ ՀԵՌԱՆԱԼՈՒ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 27 Ապրիլ-12 Մայիս 2020 Ծ.Խ.- Այս չորրորդ եւ վերջին յօդուածաշարքն է նիւթի մը մասին, որ տեղին է անդրադառնալ եւ կարծիքներու փոխանակում կատարել, յատկապէս հայաստանեան մամուլէն ներս:  Առաջին երեք...
Social profiles