ԻՄԱՍՏԻ ՈՐՈՆՈՒՄ

ՍՕՍԻ ՄԻՇՈՅԵԱՆ ՏԱՊՊԱՂԵԱՆ   ԿԵԱՆՔԻ ՓՈՐՁ Ամլանալ խողխողիլ լեխոտիլ չքանալու դատապարտուիլ յանկարծ՝ խայծ մը ստանալ ոգեւորիլ փթթիլ ծլիլ բացուիլ կրկին իյնալու թառամելու ամլանալու անէանալու     ԿԻՍԱԼՈՒՍԻՆ Այդպէս ալ չկրցաւ...

ՄԱՅՐԵՆԻԻՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ – Գ. ԼԵԶՈՒԻ ԿՈՄԻՏԷԻ ՆՈՒԱՃՈՒՄՆԵՐԷՆ, ԵՒ՝ ԱՆԴԻՆ

  Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 27 Ապրիլ-12 Մայիս 2020         Նուաճում բառը դիտմամբ չչակերտեցինք, որովհետեւ չենք ուզեր շուքի մէջ ձգել կամ արհամարհել այն աշխատանքը, որ կը կատարուի բուռ մը մասնագէտներու եւ լեզուագէտներու...

Միացեալ Նահանգներու Միջազգային Զարգացման Գործակալութեան Օժանդակութիւնը` Հայաստանին

ԵՐԵՒԱՆ, ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Մայիս 13-ին, Միացեալ Նահանգներու Միջազգային զարգացման գործակալութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետի աշխատակազմին միջեւ ստորագրուեցաւ արդիւնաւէտ եւ հաշուետու կառավարման զարգացման ուղղուած համագործակցութեան համաձայնագիրի փոփոխութիւնը, որուն համաձայն, օժանդակութիւնը աւելցաւ 11,5...

ՎԵԹԹԻՆԿ՝ ՀԱՅԵՐԷՆԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 

Յ. Պալեան              Հայաստանի ղեկավարները պէտք է լսել եւ հետեւիլ լրատուամիջոցներուն (մամուլ, ձայնասփիւռ, հեռատեսիլ), արդիականութեան հետ քայլ պահելու համար: Թաւշեայ յեղափոխութեան հունով հնչեց անգլերէն վեթթինկ բառը, որ այնքա՜ն կրկնուեցաւ, որ...

ՄԱՅՐԵՆԻԻՆ ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՐՄԱՏՆԵՐԸ – Բ. ՕՏԱՐԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ՝ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ ՕՐԷՆՔԻՆ ՄԷՋ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 27 Ապրիլ-12 Մայիս 2020             Մեծ Վարդապետը ըսած է. ան որ ինքզինք անմեղ կը նկատէ, թող առաջին քարը ի՛նք նետէ: Նոյն մօտեցումով ալ, հայաստանաբուխ օտարաբանութեան արմատները կրնանք...
Social profiles