ՇԱՏԸ ԳՆԱՑ, ՔԻՉԸ ՄՆԱՑ… (Կամ «պայ-պա՜յ պսակաձեւ»)

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 4 Մայիս 2020           Աշխարհի տարածքին չկայ մարդ, որ զգուշաւոր գոհունակութեամբ չհետեւի Պսակաւոր ժահրին մասին տրուած նորագոյն տեղեկութիւններուն, որոնք կարելի է համախմբել մէկ խորագիրի տակ: Շատը գնաց, քիչը...

ՏՈՒՐԲՈՒԼԵՆՏ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻԷՆ ԵԼ-ՆԱՄԱԿ ՍՏԱՑԱՆՔ

              Մայիսի արեւոտ օրը դառն ժպիտ բերաւ, երբ ստացայ Արմենակի ելեկտրոնային նամակը: Արգիլեցին իրարու հանդիպիլ, ձեռք թօթուել, համբուրուիլ: Հասկցա՞նք թէ որքա՜ն մեծ գիւտեր են ինտերնետը, այֆոնը, սքայփը եւ սելֆին:...

Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն Զաւէն ԽանճեանԻ Խօսքը՝ Լիբանանահայութեան

ՓԱՐԱՄԸՍ (Նիւ Ճըրզի).- Երեքշաբթի, Մայիս 5-ին, Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան Գործադիր Տնօրէն Զաւէն Խանճեան կարճ տեսահոլովակով իր զօրակցական ու քաջալերական խօսքը ուղղեց Լիբանանահայութեան՝ նկատի ունենալով երկրին տնտեսական սուր տագնապը, ինչպէս...
Social profiles