ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻ ԱՐՄԵՆԱԿԻ ԿԼՈՒՈՒՆԱԴԱՆ

              Հակառակ առողջապահական սպասարկութիւններու զգուշութեան թելադրութիւններուն, որ երէցները տունը մնան, խուսափելու համար պսակաձեւ ժահրով (coronovirus) վարակումէ, Արմենակ երբ ըսելիք ունի, տունէն կ’ելլէ, հանրային փոխադրութեանց միջոցներով քաղաքի հեռու եւ մօտ...

Պատասխաններու Սպասող Հարցումներ…

Գէորգ Պետիկեան Նախ չեմ գիտեր ինչպէ՞ս եւ ինչո՞ւ ժամանակէ մը ի վեր ինքզինքս նման մթնոլորտի մը մէջ ձգած եմ։ Բայց լաւ գիտեմ, որ ամէն առիթով յանկարծ մտքիս մէջ, յատկապէս մեր եկեղեցւոյ սուրբերուն մասին այսպէս զիրար հրմշտկող, անկարգ ու անհամբեր շարքով եւ որոշ պատասխանի մը սպասող հարցումներ կը ծնին։ Արդ հիմա միտքս ու մտահոգութիւնս փորձեմ պարզօրէն ներկայացնել:...
Social profiles