ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆՑԻ ԱՐՄԵՆԱԿ ԵՒ SOS Chrétiens d’Orient

 

            Արմենակ հեռաձայնեց:

            – Համացանցով երգահանդէսի հրաւէրի յայտարարութիւն մը կայ: Մուտքը՝ ազատ. 6 դեկտեմբերին: Ըսուած է. «Ի նպաստ Հայաստանի երկրաշարժի մոռցուածներուն»: Մեծատառ գրուած է. SOS Արեւելքի քրիստոնեաներ կազմակերպութեան օգնութիւնը Գիւմրիի մոռցուածներուն: Ի հարկէ՝ ֆրանսերէն:

            – Լաւ է ուշ քան երբեք, Արմենա՛կ,- ըսի:

            – Փարիզի մէջ կայանալիք երգահանդէսով մը, երեսուն տարի առաջ տեղի ունեցած աղէտեալներուն համար դեռ նո՞ր ահազանգ կը հնչեցնեն, SOS: Կ’ըսեն, թէ «SOS Արեւելքի քրիստոնեաներ կազմակերպութեան առաջին կամաւորները Հայաստան գացած են 2019ի ամրան: Գտած են Գիւմրիի թիթեղաւանները», եւ կը խօսին 7 դեկտեմբեր 1988ի երկրաշարժի մասին: …Եւ օգնութեան կոչ կ’ընեն որպէսզի դեռ աղէտեալ մնացածները իրենց ապագան կարենան կառուցել:

– Արմենա՛կ, բնական է որ մարդիկ օգնեն: Թէ այդ կազմակերպութեան առաջին կամաւորները երեսուն տարի վերջ նոր անդրադարձած են, զարմացնէ:

            – Այսքա՜ն ուշացումէ ետք, բարեսիրտ մարդիկ հաւանօրէն ներկայ պիտի ըլլան, իրենց լուման պիտի տան: Բայց մենք պիտի չամչնա՞նք երեսուն տարի ուշացումով հասնող կամաւորներէն: Այդքան օժանդակութիւններէ, հանգանակութիւններէ, նուիրատուութիւններէ ետք, եթէ դեռ թիթեղաւաններ կան, տեղ մը բան մը սխալ է,- ըսաւ Կեդրոնականցին:

            – Արմենա՛կ, Հայաստան հիմա մոտայիկ է, ինչպէս կ’ըսուի, կոռուպցիայի դէմ պայքարը: Ինչո՞ւ Հայաստանի յատկացուած դրամական եւ այլ միջոցներու իրենց նպատակին հասած ըլլալու կամ չըլլալու համար իսկական հետախուզական պահանջ չեն ներկայացներ մեծագումար դրամահաւաքի հին եւ նոր պատասխանատուները, թելեթոններու եւ ֆոնեթոններու:

            – Այդ կ’ըլլայ եթէ սփիւռքի կազմակերպութիւնները եւ անհատ բարերարները միասնաբար ճշդեն, թէ ի՞նչ հաւաքած են, ի՞նչ տուած են, եւ պահանջեն, որ ըսուի, թէ ո՞ւր գացած այդ գումարները: Պատահա՞ծ է, որ Հայասաանի կամ Արցախի օգնութեան համար հաւաքուած գումարներէն օգտուած ըլլան տեղական կարիքներու համար:

            – Ճիշդ ես, Մակա՛ր, բայց այսօր հպարտութիւն կ’ունենա՞նք ըսելու, որ երեսուն տարի վերջ առաջին կամաւորները քիչ մը ուշացած են: Կարդա՛ հետեւեալը եւ տարածէ՛. «SOS Chrétiens d’Orient-ի Առաջին կամաւորները Հայաստան այցելեցին 2019-ի ամառուան ընթացքին։ Անոնք նկատեցին, թէ Դեկտեմբեր 1988-ի երկրաշարժէն վերապրած հազարաւոր տեղացիներ թիթեղանաւաններու մէջ կ՛ապրին, ահաւոր պայմաններու տակ»:

Երբ Կեդրոնականցին աւարտեց, մտածեցի, որ հակառակ յեղափոխութիւններու եւ ճառերու, դեռ աղէտէն երեսուն տարի ետք կ’իմանանք, որ կազմակերպութեան մը թիթեղաւաններով մտահոգ առաջին կամաւորները Գիւմրի նոր կ’երթան:

            Ճիշդ է, որ ուշացողը ուշացած է, իսկ մենք, Նոր Հայաստան եւ բարեսէր սփիւռք(ներ)ը, չե՞նք խպնիր:

            Եթէ Երեւանի մանհաթանեան դէպի երկինք սլացող շէնքերէն երկուքը Գիւմրի բարձրանային, թիթեղաւանները (bidonvilles) չքացած կ’ըլլային:

            Ինչո՞ւ Կեդրոնականցին կ’անհանգտանայ եւ կ’անհանգստացնէ:

            Բանն ասանկ եւ ոչ բամբասանք:

 

Մակար ի Գաղիա, 2 Դեկտեմբեր 2019

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*