Top Story

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ԿԱՐՕՏԻ ՆՈՐ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՄԸ – Գ. ՄԱ՛ՐԴԸ ՊԻՏԻ ԲԵՐԷ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ  Աշխարհն ու մարդկութիւնը այսօր համընդհանուր տագնապի մատնող գործօններն ու անոնց տուն տուող զարգացումներուն հակիրճ իրազեկումը անհրաժեշտ ենթահողը կը կազմեն այն լուծումներուն ու հորիզոններուն, որոնք կը բացուին, պէ՛տք է բացուին մարդուն դիմաց, ընդգրկելով զուգահեռաբար՝ […]

Top Story

Պտտի՞լ , Թէ՞  Պտըտիլ

Արմենակ Եղիայեան Գրաբարը ունէր պտուտել եւ պտուտիլ, որոնք կը յառաջանան, անշուշտ,  պտոյտ-էն: Ասոնց դիմաց  «Նոր հայկազեան»-ը դրած է պտըտիլ՝ իբրեւ աշխարհաբարեան հոմանիշ: «Առձեռն»-ը ունի նաեւ պտըտցնել: Ինչպէս կը տեսնենք, երկուքն ալ աշխարհաբարեան ձեւերը գրած են […]

Յօդուածներ

10 Օգոստոս 1920. Սեւրի Դաշնագրին Այժմէական Արժէքն Ու Նշանակութիւնը

Ն. 10 Օգոստոսին, 1920-ին, հայ ժողովուրդը յաղթահասակ կանգնեցաւ միջազգային բեմահարթակի վրայ՝ անկախ հայրենիքի եւ ազատ պետականութեան տէր ազգի իրաւական կարգավիճակով նոր դարաշրջան իր մուտքը նուիրագործելով։ Օգոստոս ամսու 10րդ օրը, 99 տարի առաջ, հանդիսաւոր շուքով ստորագրուեցաւ […]

Այլազան

ՄԱՀԱԶԴ

ՊՕՂՈՍ ՇԱՀՄԵԼԻՔԵԱՆ (Ծնեալ՝ 1945ին, Պէյրութ, Լիբանան) Սրտի դառն կսկիծով կը գուժենք մեր սիրեցեալ ամուսնոյն, հօր, եղբօր եւ հարազատին՝ Պօղոս Շահմելիքեանի անակնկալ մահը , որ պատահեցաւ Չորեքշաբթի Օգոստոս 7, 2019ին, սրտի կաթուածի հետեւանքով: Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի […]

Top Story

ՄԱՐԴԿՈՒԹԻՒՆԸ ԿԸ ԿԱՐՕՏԻ ՆՈՐ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ՄԸ – Բ. ԱՐՀԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՊՏՈՒՂՆԵՐԸ՝ ԱՆՑԵԱԼԻՆ

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ Արդի արհեստագիտութիւնը՝ իր թուայնացեալ ու համակարգչային բարիքներով, վերջին տասնամեակներուն արագօրէն թափանցած է մարդոց կեանքէն ներս, խօլ թափով կþարշաւէ մարդը փոխարինելու իմաստով, այնքան մը, որ մարդկային ընկերութիւնը հետզհետէ աւելի՛ սուր կերպով կը զգայ անոր […]

Top Story

Ա.Մ․Ն․ Արեւել․ Շրջանի Առաջնորդ Անուշաւան Արք․ Դանիէլեան Փրովիտենսի Մէջ

ՓՐՈՎԻՏԵՆՍ (Ռոտ Այլընտ)․- Կիրակի, Օգոստոս 4-ին, Ա.Մ․Ն․ արեւելեան շրջանի Բարեջան Առաջնորդ Անուշաւան Արք․ Դանիէլեան նախագահեց Սուրբ Պատարագին՝ Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուր հոգեպարար քարոզ մը տուաւ փրկութեան եւ  հայեացքը միշտ մեր Տիրոջ ուղղելու մասին։ Յաւարտ […]

Գրողի Անկիւն

ՈՏՔ

Նորայր Տատուրեան Պահ մը փորձենք հայոց լեզուէն հեռացնել «ոտք» բա­­ռը։ Ան­­կա­­­րելի է, չէ՞։ Իրա­­ւունք ու­­նիք։ Առանց անոր, մեր մայ­­րե­­­նին ինչպէ՞ս շար­­ժէր, քայլ առ­­նէր եւ ինչպէ՞ս վազք տար մեր միտ­­քե­­­րուն։ Ան կը մնար… կաղ։ Կը յի­­շէ՞ք […]

Top Story

ՈՒՈՔԻԿԸՆԻ ՍՈՒՐԲ ՊՕՂՈՍ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԽԱՂՈՂՕՐՀՆԷՔԸ

ՈՒՈՔԻԿԸՆ ( Իլինոյ)․- Կիրակի, Օգոստոս 4-ին, Սուրբ Պօղոս եկեղեցւոյ տարածքին վրայ տեղի ունեցաւ Անդաստանի յատուկ արարողութիւն, խաղողօրհնէք եւ դաշտահանդէս։ Այս յիշատակելի օրուան առիթով , եկեղեցւոյ հոգեւոր հովիւ Արժ . Տ . Տարօն Ա . քհնյ […]

Հայրենի Աշխարհ

ԹԱՐԹԱՌ ԳԵՏԸ

Ա­ՆԻ ԲՐԴՈ­ՅԵԱՆ-ՂԱԶ­ԱՐԵԱՆ   Ո՞վ ես դուն… Բոլորին պէս հմայուո՞ղ, սքանչացո՞ղ… ակնթարթներ ափիս մենացող, ինքնիր մէջ խորասուզուող, խորհող, հոս մնալ ցանկացող… ու հեռացո՜ղ… Այո՛, հեռացո՜ղ ու իր իսկ ցանկութիւնը ջուրերուս վրայ ձգելով ծանրացնող ու կոհակներս բորբոքող… […]