ՈՉ ԻՍԿ ՇԵՐՏ ՄԸ ԶԻՋԻԼ

Ա.Ա.
Արցախի տագնապին շուրջ բանակցային հոլովոյթին վերաշխուժացումը յուշող տարբեր նախաձեռնութիւններու, քայլերու եւ յայտարարութիւն- կեցուածքներու վերջին շրջանի մթնոլորտին մէջ Արցախի պաշտպանութեան նախկին նախարար Սամուէլ Պապայեանի զգայացունց յայտարարութիւնը առիթ հանդիսացաւ, որ արցախցի պետական պատասխանատուներ որոշ յստակացումներ կատարեն՝ բաւական լայն բանալով կարկինը, Արցախի ապահովութեան, պետական սահմաններուն եւ արցախցիներուն ապագային երաշխաւորման հարցերուն շուրջ։
Պապայեան՝ Ազատութիւն լրատու գործակալութեան տուած իր հարցազրոյցին մէջ նշած էր, որ երկու տարի առաջ՝ 2017ին Հայաստանի նախկին նախագահ Սերժ Սարգսեան Ստեփանակերտի մէջ դահլիճի մը մէջ հաւաքած է Արցախի կառավարման վերնախաւը եւ խօսած՝ հողային զիջումներու մասին։ Ըստ Պապայեանի, ոչ ոք չէ ընդդիմացած Սարգսեանի։ Այսինքն՝ կամ Սարգսեան ճնշումներ բանեցուցած է արցախցիներուն վրայ, կամ ալ Ստեփանակերտի կառավարման վերնախաւը համաձայն գտնուած է Սարգսեանի տեսակէտին, թէ հողային զիջումներ պէտք է կատարել։
Բարեբախտաբար՝ Սամուէլ Պապայեանի այս բաւական վտանգաւոր յայտարարութեան հակազդեցութիւնը չուշացաւ եւ Արցախի հանրապետութեան Ազգային Ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլեան, պետական նախկին նախարար Արայիկ Յարութիւնեան եւ նախագահ Բակօ Սահակեանի բանբեր Դաւիթ Պապայեան հակադարձեցին Սամուէլ Պապայեանի։
Նախ Աշոտ Ղուլեան յստակացուց կարեւոր հանգամանք մը եւ վերահաստատեց արցախցիներուն վճռակամութիւնը՝ իրենց հողերը պահպանելու առնչութեամբ։ Ան յիշեցուց, որ փաստերու խեղաթիւրում գոյութիւն ունի, որովհետեւ այդ հանդիպումէն ետք՝ թէ՛ պաշտօնական Երեւան եւ թէ՛ Պաքու առաւել խստացուցին իրենց ոճը։ Ասիկա կը նշանակէ, որ արցախցի պատասխանատուները Սարգսեանի փոխանցած կ՛ըլլան իրենց դիրքորոշումը՝ ոչ իսկ թիզ մը հող զիջելու։
Ղուլեան աւելին ըսաւ։«Տարածք՝ խաղաղութեան դիմաց, տարածք՝ կարգավիճակի դիմաց կամ տարածք՝ միջազգային երաշխիքներու դիմաց սկզբունքները անընդունելի են», գրեց Ղուլեան Ֆէյսպուքի իր էջին վրայ։
Իր կարգին՝ նախկին վարչապետ Արայիկ Յարութիւնեան նկատել տուաւ, որ հող յանձնելու մտադրութիւն ունեցող իշխանութիւնը Վարդենիս – Մարտակերտ մայրուղի չի կառուցեր, ոչ ալ սահմանը եւ բանակը կ՛ամրացնէ եւ կը հզօրացնէ։ Ան նաեւ կատարեց ճշգրտում մը, թէ Սամուէլ Պապայեանի յիշած հանդիպումը ոչ թէ 2017ին, այլ՝ 2016ի ապրիլ եւ յուլիս ամիսներուն տեղի ունեցած է։
Սակայն ամէնէն յստակ եւ կարծր դիրքորոշումը յայտարարեց նախագահ Բակօ Սահակեանի բանբեր Դաւիթ Պապայեան, որ շեշտեց, թէ ոչ ոք կրնայ արցախցիին փոխարէն տնօրինել անոր զաւակներուն ճակատագիրը։ Սահմաններու փոփոխութիւնը արմատականապէս մերժելով՝ Դաւիթ Պապայեան նկատել տուաւ, որ խօսիլ զիջումներու մասին, ճիշդ չէ, պէտք է ըլլան փոխադարձ քայլեր եւ համահաւասարապէ։ Օրինակի համար, եթէ խօսքը կը վերաբերի սահմաններու, ապա երկու կողմերն ալ խօսին սահմաններու մասին եւ ներկայացնեն իրենց տեսլականը, թէ ինչ պատկերացում ունին սահմաններու մասին։ «Մեզի համար անցեալ վերադարձ չկայ։ Ոչ ալ քայլեր կրնանք առնել, որոնք կը տկարացնեն Արցախի ապահովութիւնը։Իսկ կան տարածքներ, որոնց կարգավիճակը քննարկման իսկ առարկայ չէ՝ նոյնիսկ մէկ միլիմեթրի համար», շեշտեց ան։
Այդպիսի տարածք մըն է Քարվաճառը, ուրկէ սկիզբ կ՛առնեն Արցախի համար այնքան կենսական ջուրի պաշարները՝ Արփա եւ Որոտան գետերը։ Իսկ ով կարողութիւնը ունի եւ կրնայ տալ երաշխաւորութիւնը, թէ արցախցիները երբ Քարվաճառը յանձնեն Ազրպէյճանի, իրենց ապահովութիւնը,սերունդներու ճակատագիրը եւ ապահով ապագան երաշխաւորուած է՝ ատրպէյճանցիներուն հայատեաց քաղաքականութեան դիմաց։
Արցախի հանրապետութեան ներկայ սահմաններուն անփոփոխութեան խնդիրը կենսական է հայկական երկրորդ հանրապետութեան ընդհանուր ապահովութեան համար եւ Պապայեան ասիկա շեշտեց իր իսկ բանաձեւմամբ, թէ՝ Սահմանը պէտք է անցնի այնպէս մը, որ մեր ապահովութիւնը ամբողջապէս երաշխաւորուի։ Եւ այս իմաստով կան տարածքներ, ուր մէկ միլիմեթր իսկ կարելի չէ սահմանները փոխել՝ ի վնաս Արցախի։
Արցախեան ազատամարտին վախճանական նպատակն ալ ասիկա է եւ ոչինչ փոխուած է։ Սահմաններ, որոնք կ՛երաշխաւորեն արցախցիներուն ապահովութիւնը, պետութեան հողատարածքները, բարգաւաճման համար կենսական բնական պաշարները։Ուրիշ բացատրութիւն, մեկնաբանութիւն, սպասում եւ ակնկալութիւն չկայ։Գոյութիւն չունի արցախցիին համար։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*