2019 ԽՈԶԻ ՏԱՐԻ

 

Պատրաստեց եւ համադրեց՝ Գէորգ Պետիկեան

 

Այս տարի չինական 4716-րդ տարին է, որուն լուսնային օրացոյցի համաձայն, նոր տարին, որ կը սկսի 5 Փետրուար, 2019ին, եւ վերջ կը գտնէ 20 Յունուար, 2020-ին: 2019 կ’անուանուի իբրեւ խոզի տարի: Խոզը չինական աստղագիտութեան շրջանակէն ներս ամէնէն վերջին կենդանին է:

Չինական աստղագիտութիւնը տարիները բաժնած է 12 կենդանիներու անուններով: Այսպէս չինական առաջին տարին սկսած է մուկով, անոր յաջորդած է ցուլը, վագրը, ճագարը կամ նապաստակը, վիշապը, օձը, ձին, ոչխարը, կապիկը, աքլորը, շունը եւ խոզը:

Այս ձեւով ամէն 12 տարին անգամ մը նոյն անասունը կը յիշուի չինական օրացոյցին վրայ:

Խոզը յայտնի է իբրեւ իր աղտոտ, ցեխերու մէջ հաճոյքով ապրող, խաղցող կամ տապլտկող կենդանիի տիպարով: Նոյնպէս բացայայտ է ամէն տեսակի ուտելիքներ ուտելու իր շատակեր, որկրամոլ ախորժակով: Անոր համար շատակեր մարդոց խոզի նման ուտող ածականը տուած են:

Բայց, երբ խոզի տարի կ՛ըսեն, այս բոլորէն տարբեր բաներու մասին կը խօսուի:

Այսպէս, ըստ չինական աստղագիտութեան խոզի տարին ծնածները կ՛ըլլան մարդասէր, ընկերասէր եւ ընտանիքին համար զոհուած անձեր: Անոնք, մարդոց իրենց հանդիպման առաջին իսկ վայրկեանին, առանց դիմացը լաւ մը ճանչնալու կը վստահին անոր: Այս մէկը շուտով իրենց համար կը ստեղծէ նոր հարցեր ու եւ յուսախաբութեան դռներ կը բանայ

Ընկերային կեանքը կը սիրեն ու գրեթէ կը պաշտեն: Կը սիրեն մեշտ օգնել: Նախանձ ըսուածը իրենց բառարանին մէջ գոյութիւն չունի:  Հաւասարակշռութիւնը պահող են: Չարքաշ աշխատող ըլլալով հանդերձ որեւէ հարցի մը պարագային կ՛ուզեն զայն աստիճան առ աստիճան լուծել: Բախտախաղի կամ թուղթի չեն հաւատար: Ընտանիքը իրենց համար սրբութիւն է, անոր համար մարդկային  ընկերային յարաբերութեան մէջ օրինակելի են:

Խոզի տարի ծնողները ընդհանրապէս կ՛ըլլան – դերասան- -երաժիշտ, շատ քիչ՝ գրող-գիտնական- -փաստաբան:

Ասոնք քաջատեղեակ են թէ ոչ մէկ տարի առանց հարցերու եւ դժուարութիւններու  կ՛անցնի: Բայց կը մտածեն քանի որ մարդ առանձինը չապրիր Ուստի այս հարցերը կրնան լուծուիլ մարդուն անմիջական շրջապատին օգնութեամբ:

Ահա թէ ինչու «Խոզ»երը, նոր հորիզոններ եւ բարեկամութիւններ ստեղծելու հետամուտ եղած են: Ասոնք չարքաշ ալ են եւ աշխատունակ: Նիւթապէս ապահով կեանք մը կ՛ունենան, որովհետեւ շատ չեն ծախսեր, կամ ալ չատ հաշուով կը ծախսեն ու երկար ժամանակ կը յատկացնեն որեւէ գնումէ առաջ։

Ասոր կողքին անոնք ծնած են կարծես մարդոց օգնելու կամ օգտակար հանդիսանալու համար: Իրենց հետ ունեցած բարեկամութիւնը կ՛ըլլայ խոր եւ երկար տարիներու վրայ տարածուած:

Ամէն բան ի գործ կը դնեն իրենց անմիջական շրջապատէն ներս խաղաղութիւն հաստատելու համար: Նախաձեռնող ըլլալով հանդերձ վստահելի ալ են: Շատախօս չեն բայց երբ անգամի մը համար իրենց խօսելու առիթ տրուի, երկար կը խօսին: 

Մտային զարգացումը իրենց համար էական է: Մեծ ծարաւ ու փափաք ունին ուսման եւ գիտութեան: Ինքզինքնին ուրիշներէ աւելի գերադաս չեն նկատեր սակայն կը զգաս, որ գիտութեան տէր մարդիկ են: Շատ լաւ ընթերցողներ են:

Իրենց մօտ հաւատքը տարիքի հետ կապուած չէ: Իրենց համոզումը միշտ անխախտ մնացած է նոյնիսկ յառաջացած տարիքին:

Իրենց ծնած վայրկեանին մարդոց օգտակար դառնալու մասին մտածած են: Այս մէկը յատկանշական նկարագիր մըն է, որ ուրիշներու մօտ հազուագիւտ է: Իրենց աշխարհը կը բանան նոյնիսկ օտարին դիմաց: Շատեր այս մէկը կը շահագործեն:

Խոզի տարին նաեւ յատկանշուած է իբրեւ յաջողութեան, մեծ գումարներ ձեռք ձգելու, ուրախութեան եւ ցնծութեան տարի:

 

Խոզի լաւ ամիսներն են Մայիս, Յունիս եւ Նոյեմբեր:

 

Բախտաւոր թիւերն են.- 1-3-5-34-41-48

 

Խոզի տարին ծնածները կը սիրեն.-

– Ներկայութիւն ըլլալ

-Հաւաքոյթներ կազմակերպել

– Ընթերցասէր են, անոր համար բացայատ ու նշանաւոր դէմքեր կ՛ըլլան

– Ծափահարուիլն ալ կը սիրեն

– Խմբական աշխատանքներուն միշտ մասնակից կ՛ուզեն դառնալ

– Նուէրներ կը բաշխեն- երախտապարտ են

– Փոխվրէժ չեն

– Հարցերէն հեռու կը մնան

 

Խոզի տարին ծնածները չեն սիրեր.-

– Վէճ եւ վիճաբանութիւն-

– Դժուար որոշումներ առնել

– Ժխտական մարդիկ

– Մարդոց դէմ խօսոսղներն ու բանբասողները

– Շուարումի մատնուիլ

– Անբարեկամ մարդիկ

 

Խոզի տարիներուն ծնած նշանաւոր դէմքեր

Հէնրի Քիսինճըր

Ճօրճ Փոմփտու

Թէնըսի Ուիլիէմզ

Ֆահտ Թագաւոր

Էրնըսթ Հեմինկուէյ

Արնորլտ Շուացնէկըր

Էլթըն Ճան

Լուսիլ Պօլ

Ճիւլի Անտրուզ

 

Հետեւեալ տարիները Խոզի տարի կոչուած են կամ կը կոչուին.-

1911 –1923- 1935 –1947- 1959- 1971- 1983- 1995- 2007- 2019

            *****************

Խոյ (Մարտ 21- Ապրիլ 19)

Տարուան առաջին երեք ամիսներուն արդէն պիտի կարողանաս ձեռք ձգել առողջութիւնդ եւ մանաւանդ նիւթապէս պիտի դառնաս բաւարարուած: Այս մէկը պիտի գերազանցէ անցեալ տարիդ: Ինքնավստահութիւնդ, մտքի ապահովութիւն եւ խոր իմաստութիւն պիտի շնորհէ: Գործերդ պիտի ընդարձակուին եւ յաջողութենէյաջողութիւն պիտի անցնին: Սիրոյ մէջ ալ նոյն բախտին պիտի արժանանաս: Նոյեմբերի շրջանին ճամբորդութիւններ պիտի կատարես: Շատ հաւանաբար յուսախաբութիւններով լեցուիս տարուան կիսուն, սակայն շնորհիւ զանազան երազներուդ տարիդ պիտի ըլլայ յաջողութիւններով լեցուն: Յոռետես մի ըլլար: Յարատեւութիւնդ իր բարերար դերը պիտի ունենայ ամբողջ տարուան ընթացքին:

Բախտաւոր թիւեր.-2-16-31 Բախտաւոր օրեր.- Չորեքշաբթի եւ Կիրակի։

 

Ցուլ ( Ապրիլ 20-Մայիս 20)

Տարիդ բաւական ջղային վիճակով պիտի սկսիս: Անցեալ տարուան հարցերդ շուտով պիտի չկարենաս լուծել: Զգուշութիւնը մեծ դեր պիտի խաղայ ամբողջ տարուան ընթացքին: Ուստի մարզանքներդ շարունակէ: Տարուան կիսուն ընտանեկան հարցերդ ամբողջութեամբ պիտի լուծուին: Յունիս եւ Յուլիս ամիսները յաղթանակի ամիսներ պիտի ըլլան: Հոկտեմբերը քեզի պիտի բերէ նոր ծրագիրներու մը ծրարը: Աշխատիր զանոնք կարգով իրագործել: Այս տարի ոչ միայն հին պարտքերդ պիտի փակես այլեւ տնտեսապէս լաւ վիճակ մը պիտի ունենաս: Նոր գործի մը առաջարկը շփոթի պիտի մատնէ քեզ: Յաջորդ տարուան ձգէ այս մէկը: Սիրային արկածախնդրութիւն մը պիտի խանգարէ կեանքիդ խաղաղ ընթացքը: Զգոյշ եւ գաղտնապահ եղիր:

Բախտաւոր թիւեր.-9-10-12 Բախտաւոր օրեր.- Երկուշաբթի եւ Չորեքշաբթի

 

 

Երկւորեակ (Մայիս 21 – Յունիս  21)

Բաւականին յաջող տարի մը կրնաս ունենալ եթէ փորձես նախկին եւ անոր հետ կապուած բոլոր խնդիրներդ ըսի ըսաւներն ու վէճերդ ամբողջովին մոռնալ: Համբերութիւնը մեծ դեր կրնայ խաղալ այս բոլորին մէջ անշուշտ եթէ համբերել գիտնաս: Օգոստոսին գեղեցիկ անակնկալ մը քեզ պիտի փոխէ ու դուն քու աչքերուդ նոյնիսկ պիտի չհաւատաս: Վիճակահանութենէն որոշ գումար մը պիտի շահիս, որուն շնորհիւ պարտք պիտի չունենաս: Բնակարանէդ եւ գործատեղիէդ ներս նոր փոփոխութիւններ պիտի կատարես եւ դուն քեզ նիւթապէս աւելի ապահով պիտի ապրիս: Մի փորձեր մինակդ դիմագրաւել ամէն դժուարութիւն: Մէկ ձեռքով երկու ձմեռուկ պիտի չկարենաս վերցնել: Մտերիմիդ կարծիքը միշտ էական պիտի ըլլայ:

Բախտաւոր թիւեր.-5-20-35 Բախտաւոր օրեր.- Կիրակի եւ Հինգշաբթի

 

Խեցգետին ( Յունիս 22 – Յուլիս 22)

Այս տարուան բոլոր ամիսներուն եւ որովհետեւ նորանոր դժուարութիւններ կրնան ծնիլ, պէտք է կիրարկել համակերպումի գաղափարն ու դրութիւնը:

Բախտաւոր թիւեր.-7-16-33 Բախտաւոր օրեր.- Երկուշաբթի եւ Հինգշաբթի

 

Առիւծ (Յուլիս 23 – Օգոստոս 22)

Յունուարի կիսուն նոր կապեր պիտի ունենաս բարեկամական թէ գործի մարզին մէջ: Բարեկամական այս հանդիպումները օգտակար պիտի ըլլան, որ նոյնիսկ գործդ փոխելու մասին մտածես: Կը թելադրուի համբերութիւն: Տարուան լաւագոյն ամիսները, Սեպտեմբերէն վերջ պիտի սկսին, որոնց ընթացքին կեանքդ հիմնովին պիտի բարեփոխուի եւ տնտեսապէս պիտի հարստանաս: Միայն գործերդ լաւ հսկէ, յանձնառութիւններդ կատարէ եւ տուած խոստումներդ յարգէ եւ ունեցած ինչքերուդ տէրը եղիր: Տարին կը պահանջէ կատարեալ պարկեշտութիւն եւ յարգանք: Ընտանեկան ներքին հարցեր պիտի ծագին, ջանան, մէկ կողմ կենալ նման հարցերու պարագային եւ թոյլ տալ, որ ժամանակը կարգադրէ, լուծէ հարցերը:

Բախտաւոր թիւեր.-1-9-15 Բախտաւոր օրեր.- Չորեքշաբթի եւ Կիրակի։ 

 

 

Կոյս (Օգոստոս 23 – Սեպտեմբեր 22)

Տարուան առաջին ամսուան ընթացքին առողջութիւնդ իր նախկին վիճակին պիտի վերադառնայ եւ դուն ստիպուած ամբողջ տարին զգուշութիւնը գործածել իբրեւ կեանքը լաւ ապրելու ու վայելելու միջոց: Գործիդ մէջ նոր հարցեր պիտի ցնցեն էութիւնդ: Քու չափաւոր եւ հաւասարակշռուած կեցուածքովդ պիտի կարենաս յաղթահարել ամէն դժուարութիւն: Նիւթականի որոշ բարելաւում մը կը տեսնուի տարեվերջին: Համբերատար ըլլալդ, շատ յաճախ քեզ հարցերէն հեռու պիտի պահէ: Եթէ ամուսնացած չես, 10րդ եւ 11րդ ամիսները այս ծրագրին համար ամէնէն յարմարագոյն կը նկատուին: Նիւթական վիճակդ պիտի բարելաւես եթէ ծախսերդ թեթեւցնելու մասին մտածես:

Բախտաւոր թիւեր -1-3-4  Բախտաւոր օրերԿիրակի եւ Ուրբաթ

 

Կշիռք (Սեպտեմբեր 23 – Հոկտեմբեր 23)

Անմիջական շրջապատդ եւ բարեկամներդ նիւթապէս նեցուկ պիտի կանգնին քու բոլոր ծրագիրներուդ իրագործման աշխատանքներուն: Մայիսէն ետք կեանքդ աւելի հեզասահ պիտի ընթանայ եւ տնտեսական վիճակդ պիտի բարելաւուի: Տարուան վերջին ամիսներուն կարճ շրջապտոյտի մը ծրագիրներ պիտի որոնուին: Լաւ կ՝ընես, եթէ իրագործես, որովհետեւ չես գետեր գալ տարի պայմանները ինչեր կրնան բերել: Հեռուէն, ազգականի մը հեւանդութիւնը քեզ հոգեպէս պիտի ցնցէ: Յոռետես մի ըլլայ: Շուտով պիտի բժշկուի: Լաւ կ՛ընես եթէ միշտ բժիշկներուդ խորհուրդները կատարես: Դեղերուն կողքին մարզանքներդ էական են: Յիշէ:

Բախտաւոր թիւեր -6-11-23- Բախտաւոր օրերՇաբաթ եւ Հինգշաբթի

 

Կարիճ (Հոկտեմբեր 24 – Նոյեմբեր 21)

Տարուան ընթացքին ինքնավստահութիւնդ, մտքի ապահովութիւն եւ խոր իմաստութիւն պիտի շնորհէ: Գործերդ պիտի ընդարձակուին եւ յաջողութենէյաջողութիւն պիտի անցնին: Սիրոյ մէջ երբեմն յուսախաբութիւններ պիտի ունենաս, սակայն ինքզինքդ պիտի վերագտնես: Սեպտեմբերէն սկսեալ գործիդ մէջ ներքին տարակարծութիւնները պիտի հարթուին: Ասոր իբրեւ արդիւնք պիտի կարենաս նոր երազներ հիւսել եւ նոյնիսկ ապրիլ: Ծրագիրներուդ իրագործման համար լաւ տարի մը պիտի ըլլայ այս մէկը միայն թէ առողջութեանդ հոգ տանելու չմոռնաս:

Բախտաւոր թիւեր.-3-7-21 Բախտաւոր օրեր.- Չորեքշաբթի եւ Կիրակի

 

Աղեղնաւոր (Նոյեմբեր 22 – Դեկտեմբեր 21)

Անցեալ տարի քեզի համար լաւ տարի մըն էր: Այս տարի անոր շարունակութիւնը պիտի ըլլայ: Եթէ գործատէր ես, բաւական ճամբորդութիւններ պիտի կատարես եւ որոնց շնորհիւ նոր բարեկամներու պիտի ծանօթանաս եւ միաժամանակ նիւթականդ մեծապէս պիտի բարելաւես: Մի մոռնար առողջական վիճակիդ աւելի մօտէն հոգ տանիլ: Այս պարագային անհոգութիւնդ մեծ հարցերու դռներ կրնայ բանալ: Այս տարի բոլոր զոյգերը շատ ներդաշնակ կեանք մը պիտի ունենան, ջերմօրէն պիտի կապուին իրարու: Անոնք պիտի պատրաստեն աղուոր ծրագիրներ: Իսկ ամուրիները շնորհեւ նոր հանդիպումներու պիտի կարենան փայլուն եւ նոր հորիզոններ ծրագրել: Թէեւ քանի մը առիթներով աննպաստ կացութիւններ պիտի խանգարեն կեանքին գնացքը, սակայն շուտով պիտի վերադառնաս նախկին վիճակիդ:

Բախտաւոր թիւեր.-5-14-41 Բախտաւոր օրեր.- Երկուշաբթի եւ Ուրբաթ

 

Այծեղջիւր (Դեկտեմբեր 22 – Յունուար 19)

Անցեալ տարի շփոթանքը քեզի նետած էր ընդհանուր անորոշութեան մը գիրկը: Ապրիլը քեզի լաւ բախտ պիտի բերէ: Բայց մինչ այդ, անմիջական շրջապատդ եւ յատկապէս մտերիմ բարեկամներէդ մէկը, նիւթապէս նեցուկ պիտի կանգնի քու բոլոր ծրագիրներուդ իրագործման աշխատանքներուն: Սիրոյ մէջ փոքր եւ մանր հարցեր պիտի խանգարեն քեզ: Յոռետես մի ըլլար: Յարատեւութիւնդ իր բարերար դերը պիտի ունենայ ամբողջ տարուան ընթացքին: Նոր գործիդ մէջ հորիզոնը պիտի պայծառանայ եւ պիտի հասնիս նպատակիդ: Պիտի առաջարկուի շատ հետաքրքրական պաշտօն մը, որ պիտի օգնէ ապագայիդ կերտումինՏնտեսական վիճակդ պիտի բարելաւուի շնորհիւ նոր կնքած համաձայնագիրիդ:

Բախտաւոր թիւեր.-7-16-24 Բախտաւոր օրեր.- Երեքշաբթի եւ Հինգշաբթի 

 

Ծովանուշ (Յունուար 20 – Փետրուար 19)

Նոր տարուան Օգոստոսէն ետք երկար ճամբորդութիւն մը պիտի առաջարկուի որուն պիտի ընկերանայ նաեւ հաճոյքը: Առիթը մի փախցներ: Նորանոր համդիպումներ ոչ միայն յաջողութիւններու ճամբայ պիտի բանան այլեւ առիթ տան, որ նոր մղումով եւ խանդավառութեամբ լծուիս գործերուդ: Առողջական գետնի վրայ, որպէսզի տարուան ընթացքին զանազան մտահոգութիւններով չապրիս, շարունակէ չափաւորել ուտելիքդ եւ կիրարկել մարզանքներդ:

Տարուան կէսէն ետք հաւասարակշռութիւնդ եւ ուղղամտութիւնդ գործի դնելով պիտի կարենաս ինքզինքդ նիւթապէս բարելաւել: Յարատեւութիւնդ իր մեծ դերը պիտի ունենայ:

Բախտաւոր թիւեր.-9-27-32 Բախտաւոր օրեր.- Երկուշաբթի եւ Չորեքշաբթի

 

Ձուկ (Փետրուար 20 – Մարտ 20)

Այս տարուան երկրորդ ամսուան սկիզբին արդէն գործդ պիտի փոխես: Այս մէկը լաւ եկամուտի աղբիւր պիտի դառնայ: Սիրելիիդ կամ կողակիցիդ ու յատկապէս անոր ազգականներուն հետ հարցերդ կրնան բարդուիլ, եթէ աւելի խոհեմ չմտածես: Տարուան կիսուն գեղեցիկ անակնկալ մը, ամուսնութեան լուր, նորածին եւայլն,- քեզ հիմնովին հոգեպէս պիտի փոխեն: Յուլիսը պիտի ըլլայ նաեւ լաւագոյն ամիսներէն մէկը, որուն ընթացքին պիտի կարենաս նոր ծրագիրներ մշակել: Այս բոլորը նոր եկամուտներու աղբիւր պիտի դառնան: Շատ հաւանաբար ամրան աւարտին բնակարանէդ ներս կենսական նկատուած փոփոխութիւններ մտցնես եւ կամ բնակարանդ փոխես: Այս տարի ոեւէ մէկէն դրամ փոխ մի առներ որովհետեւ կրնայ քեզի աւելի սուղ արժել:

Բախտաւոր թիւեր.-4-8-12 Բախտաւոր օրեր.- Ուրբաթ եւ Կիրակի։ 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*