ՃՇԴՈՒՄԻ ԿԱՐՕՏ ԲԱՌԵՐ ԵՒ ՏԱՐԱԶՆԵՐ

 Յ. Պալեան             Ժողովուրդի զարգացման եւ գոյատեւման հիմնական ազդակ է հողը: Անոր տիրութեան իրաւունքը ոչ պատերազմները, ոչ միջազգային համաձայնութիւնները եւ տիրողներու կողմէ հնարուած օրէնքները չեն կրնար վերացնել, չեղեալ համարել, արձանագրել...

Հայր Ղեւոնդ Ալիշան (1820-1901). ­­Հա­յաս­տա­նի Եւ Հա­յու­թեան Պաշ­տա­մուն­քին ­­Նա­հա­պե­տը՝ Վսե­մա­շուք Քեր­թո­ղը

Ն. Նո­յեմ­բեր 9-ին, 117 տա­րի ա­ռաջ, ­­Վե­նե­տի­կի մէջ, ծե­րու­նա­զարդ տա­րի­քին վախ­ճա­նե­ցաւ Հայ­կեան ­­Հան­ճա­րին վե­հա­շուք «­­Նա­հա­պետ»ը՝ Հայր ­­Ղե­ւոնդ Ա­լի­շան։ 9 ­­Նո­յեմ­բեր 1901-ին հայ ժո­ղո­վուրդն ու Հա­յաս­տա­նը կորսն­ցու­ցին հայ մտքի եւ գրա­կա­նու­թեան...

Հ.Յ. Դաշնակցութեան Համամասնական Ցուցակ

ԵՐԵՒԱՆ․- Հ․Յ․Դ․ Հայաստանի Գերագոյն մարմինը հաստատեց Հ․Յ․Դ․ համամասնական ցուցակը: Առաջին եռեակին մէջ են Հ․Յ․Դ․ Բիւրոյի անդամ Արմէն Ռուստամեանը, Հ․Յ․Դ․ Հայաստանի Գերագոյն Մարմնի ներկայացուցիչ Արսէն Համբարձումեանը, Հ․Հ․ գիւղատնտեսութեան նախկին նախարար Արթուր...
Social profiles