Քրիստափոր Միքայէլեան (1859-1905). ­Հա­յու Յե­ղա­փո­խա­կան Կամ­քին Դար­բինն Ու Նոր Հա­յաս­տա­նի Վերած­նուն­դին Դրօ­շա­կի­րը

Ն. Հոկ­տեմ­բեր 18ին կը նշենք ծննդեան տա­րե­դար­ձը ­Հայ­կա­կան ­Յե­ղա­փո­խու­թեան ան­զու­գա­կան կռա­նո­ղին եւ գա­ղա­փա­րա­կան ա­ռաջ­նոր­դին՝ Ք­րիս­տա­փոր ­Մի­քա­յէ­լեա­նի։ Ազ­գա­յին-քա­ղա­քա­կան եւ յե­ղա­փո­խա­կան-բա­րո­յա­կան իր վար­քով եւ գոր­ծով՝ Ք­րիս­տա­փոր ներշնչ­ման անս­պառ աղ­բիւր կը հան­դի­սա­նայ ­Հա­յաս­տա­նի...

Փարիզի «Թումօ» Ստեղծարար Արհեստագիտութիւններու Կեդրոնի Պաշտօնական Բացում

ՓԱՐԻԶ («Նոր Յառաջ»)․- Հոկտեմբեր 16-ին, "Forum des Images" համալիրին մէջ տեղի ունեցաւ «Թումօ Փարիզ» ստեղծարար արհեստագիտութիւններու կեդրոնի բացման պաշտօնական արարողութիւնը, որուն՝ Փարիզի քաղաքապետուհի Անն Հիտալկոյի կողքին ներկայ եղան նաեւ Երեւանի...

ԵՍ ԻՆԾԻ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ «Ժամանակ» Աշուն է: Կը սիրեմ աշունը: Առտուան թեթեւ խոնաւութիւնը ցօղի պէս կը հանգչի ամէնուր ու անզուգական մաքրութիւն մը կը փռէ: Գիշերուան անձրեւին թաց կաթիլներով կը զարդարուին ասֆալթապատ փողոցները,...

ՆՇՄԱՐ․- ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԵՄ ԴԵՍՊԱՆ ՄԻԼԶԻ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ 18 Հոկտեմբեր 2018 ...տեսակէտին առաջին բաժինին։ Արցախի հարցին լուծման հեռանկարներուն մասին իր վերջին արտայայտութեամբ, պաշտօնաւարտ ամերիկացի դեսպան Ճոն Միլզ բաւական յուզում պատճառեց եւ արդար հակազդեցութիւններու, տեղի՛ն դատապարտումի արժանի...
Social profiles