ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ.- Հ.Մ.Ը.Մ.Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

2018 տարին կը զուգադիպի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հիմնադրութեան 100ամեակին։ 19էն 29 Յուլիս 2018ի երկարող 10 օրերը նուիրուած էին միութեան 100ամեակի կեդրոնական ձեռնարկներուն եւ տօնախմբութիւններուն, ինչպէս նաեւ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 11րդ բանակումին, որոնց համար Հ.Մ.Ը.Մ.-ի...

 ՀԵՐՈՍՆԵՐԸ ԵՒ ՍՈՒՐԲԵՐԸ ԽԱՐԻՍԽ՝ ՄԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՌՈՅՑԻՆ

Հայր Անտոն Ադամեան Տիթրոյթ - Միշիկըն Իբր հայ՝ կը ցանկա՞ս  հպարտ  ու  խրոխտ կեցուածք ունենալ միջազգային պատմութեան դիմաց: Նախ դուն կարդա՛: Ուսումնասիրէ՛:Խորացի՛ր պատմութեանդ մէջ: Երբ լաւապէս ճանչնաս եւ ըմբռնես արժէքը...

ՀԱԿԱԹՈՒՐՔ ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՄԸ ՏԵՍԼԱԿԱՆՈՎ

Ա․Ա․ Եւրոպայի տարածքին փոփուլիստներու շարժումը սկսած է լուրջ մարտահրաւէր մը համարուիլ՝ աւանդական Եւրոպական Միութեան հիմերուն, որոնք որոշ ժամանակէ մը ի վեր խարխլելու եւ հուսկ փուլ գալու վտանգներ կը դիմագրաւեն։ Զանգուածներու...

ԵՐԵՔ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ…ԵՒ ՅԵՏՈՅ Ի՞ՆՉ

 Յ. Պալեան             Արցախի հարցով բանակցութիւնները կը նմանին տնավարի խօսակցութիւններու: Լրատուամիջոցներուն նիւթ կը մատակարարեն: Նոյն բառերը, նոյն խօսքերը: Հարցի էականութիւնը չմիջազգայնացուեցաւ: Պատմութեան գնացքին մէջ ճամբու կէսին մտած են Մինսքի խումբի...

9 Սեպտեմբեր 1866. Ա­մե­նայն ­Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կոս Ընտ­րո­ւե­ցաւ ­Գէորգ Ե­պիս­կո­պոս Կոնս­տանդ­նու­պոլ­սե­ցին 

Ն. Սեպ­տեմ­բեր 29-ի օ­րը, 152 տա­րի ա­ռաջ, Ա­մե­նայն Հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սի ընտ­րու­թեան ժո­ղով գու­մա­րուե­ցաւ Ս. Էջ­միած­նի մէջ։ 1865ի Օ­գոս­տոս 22-ին վախ­ճա­նած էր ­Մատ­թէոս Ա. Կոս­տանդ­նու­պոլ­սե­ցի ­Կա­թո­ղի­կո­սը, որ ­Ներ­սէս Աշ­տա­րա­կե­ցի ­Կա­թո­ղի­կո­սին յա­ջոր­դած...
Social profiles