30 ­Մարտ 1863.- ­Սուլ­թա­նա­կան Հրո­վար­տա­կով Ի Վեր­ջոյ Վա­ւե­րա­ցո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց Ազ­գա­յին Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը

Ն. Մարտ 30, 1863-ին (­Նոր ­Տո­մա­րով), Օս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան սուլ­թա­նա­կան հրո­վար­տա­կով, պաշ­տօ­նա­պէս պե­տա­կան վա­ւե­րա­ցում ստա­ցաւ հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան ար­դի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի կա­րե­ւո­րա­գոյն նո­ւա­ճում­նե­րէն մէ­կը հան­դի­սա­ցող Հա­յոց Ազ­գա­յին ­Սահ­մա­նադ­րու­թիւ­նը։ Ինչ­պէս որ այդ «կայ­սե­րա­կան...
Social profiles