Փարիզի «Անաքօ» Տափանաւը Փրկուեցաւ Անհետացման Վտանգէն

ՓԱՐԻԶ («Նոր Յառաջ»).- Գրեթէ տարիէ մը ի վեր, Սէնի գետի ափին, այլ քանի մը տափանաւերու կողքին, հայկական դրօշ պարզած՝ «Անաքօ» տափանաւը անհետացման վտանգին տակ կը գտնուէր, լոյսերու քաղաքի 19-րդ թաղամասին մէջ...

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ

 Մակար ի Գաղիա             Արմենակին հետ հայկական արուարձանի սրճարանը նստած կը զրուցէինք: Նորոյթ է հայերու ուտեստի եւ հագուստի վաճառատուներու, ծաղկավաճառներու, ճաշարաններու եւ սրճարաններու անունները Հայաստան եւ հայ կը յիշեցնեն. Արագած,...

ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ (12)

Սօսի Միշոյեան-Տապպաղեան Հինգշաբթի Հարցուցին. «Գո՞հ ես կեանքէդ»: Ինչո՞ւ ոչ: Քանի շրջապատուած եմ լաւ մարդոցմով՝ անկասկած որ այո՛: Թէեւ երբեմն-երբեմն կը կարօտնամ մինակ մնալու զգացողութիւնը, ինքնահայեցողութիւնը: Ո՞վ եմ ես: Ի՞նչ կ'ընեմ:...

ՉԵՄ ՅԻՇԵՐ

ԱՆԻ ԲՐԴՈՅԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ Աս ի՞նչ է, բոլոր հանրախանութներուն մէջ ուտեստեղէնի պակաս կայ, եղածին ալ չես վստահիր, մանաւանդ՝ կաթնեղէններուն, որոնք ընդամէնը մի քանի օրուան կեանք ունին: Ահա, տարին սկսելէն մի քանի օր...

Դիմաւորել 100ամեակը.- ԱՆԿԱԽ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏԷՐ ԸԼԼԱԼՈՒ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԵՒ ԱՆԿԷ ԵՏՔ

 Յ. Պալեան             Ետքը՝ այսօր եւ վաղը:             Ներկան հասկնալու համար դար մը ետ երթալ, ոչ միայն հպարտութեան համար, այլ ապագան պատկերացնելու, ընելիքի եւ չընելիքի մասին մտածելու:             Ազգի լինելութիւնը,...

Դիմաւորել 100ամեակը.- ՀԱՅԱՍՏԱՆ(ՆԵՐ)-ՍՓԻՒՌՔ(ՆԵՐ) ՆԵՐԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԱՍՆՈՒԹԻՒՆԸ

   Յ.Պալեան             Ինքնախաբէութիւն է խորհիլ, որ բոլոր հայերը նոյն ձեւով պի-տի մտածեն, նոյն վերաբերումը պիտի ունենան դէպքերու եւ կացու-թիւններու դիմաց: Բայց ներազգային միասնութիւնը, որ վերաբերումներու քարացում չէ, պէտք ունի...
Social profiles