Անտեսումը Միասնութեան Չ’առաջնորդեր (Ոչ Ալ Ծաղրանքն Ու «Շօ»ն)

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Մեր խօսքը կը վերաբերի Հայաստան ֊ Սփիւռք վերջին խորհրդաժողովին ու այդ առթիւ ստեղծուած կարգ մը երեւոյթներու։ Սկզբունքով, նման համախմբումներ միայն դրական լիցքեր կրնան ստեղծել, կամ՝ պէ՛տք է ստեղծեն։...

ԱՅԴ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԱՆՅԱՊԱՂ ՉԵՂԵԱԼ ՆԿԱՏԵԼ ՈՒ ՋՆՋԵԼ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Կրկին պրիսմակի տակ են Հոկտեմբեր 10, 2009-ին Ցիւրիխի մէջ ստորագրուած հայ-թրքական  արձանագրութիւնները: Այդ ալ շնորհիւ Հ.Հ. նախագահ Սարգսեանի, որ մինչ օրին ամենայն ինքնավստահութեամբ կը պաշտպանէր նմանօրինակ ստորագրութիւն մը, այսօր՝ ութ տարի ետք, համոզուած ու լաւապէս քաջատեղեակ է,...
Social profiles