Անտեսումը Միասնութեան Չ’առաջնորդեր (Ոչ Ալ Ծաղրանքն Ու «Շօ»ն)

ՎԱՉԷ ԲՐՈՒՏԵԱՆ Մեր խօսքը կը վերաբերի Հայաստան ֊ Սփիւռք վերջին խորհրդաժողովին ու այդ առթիւ ստեղծուած կարգ մը երեւոյթներու։ Սկզբունքով, նման համախմբումներ միայն դրական լիցքեր կրնան ստեղծել, կամ՝ պէ՛տք է ստեղծեն։...

ԱՅԴ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԱՆՅԱՊԱՂ ՉԵՂԵԱԼ ՆԿԱՏԵԼ ՈՒ ՋՆՋԵԼ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Կրկին պրիսմակի տակ են Հոկտեմբեր 10, 2009-ին Ցիւրիխի մէջ ստորագրուած հայ-թրքական  արձանագրութիւնները: Այդ ալ շնորհիւ Հ.Հ. նախագահ Սարգսեանի, որ մինչ օրին ամենայն ինքնավստահութեամբ կը պաշտպանէր նմանօրինակ ստորագրութիւն մը, այսօր՝ ութ տարի ետք, համոզուած ու լաւապէս քաջատեղեակ է,...

ՄԻՇԻԿԸՆ ՃԱՆՉՑԱՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

  ԼԵՆՍԻՆԿ.- Սեպտեմբեր 28-ին, յատուկ բանաձեւով մը Միշիկըն եղաւ Ա.Մ.Ն.-ի ութերորդ նահանգը, որ պաշտօնապէս ճանչցաւ Արցախի Հանրապետութիւնը: Ծերակուտական Տէյվիտ Քնեզէք (Դեմոկրատական), որ այս գծով աշխատանք տարած էր, յայտնեց թէ.- «Այս...

27 Սեպտեմբեր 1919. ­Դաշ­նակ­ցու­թեան Պպատ­մա­կան՝ 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին Բա­ցու­մը Ա­զատ Ու Ան­կախ Ե­րե­ւա­նի Մէջ

Ն. Սեպ­տեմ­բե­րի այս օ­րը, 98 տա­րի ա­ռաջ, նո­րան­կախ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան մայ­րա­քա­ղա­քին մէջ, հան­դի­սա­ւո­րա­պէս բա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան Դաշ­նակ­ցու­թեան պատ­մա­կան ՝ 9րդ Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին։ Հ.Յ.Դ. Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով­նե­րու շար­քին ին­նե­րոր­դը պատ­մա­կան ե­ղաւ...

ՍԼԱՔՆԵՐ.- ՆՈՊԷԼԵԱՆ ՆՈՐ ՄՐՑԱՆԱԿԻ ԾՐԱԳԻՐ…

Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ   Քանի մը օր առաջ, աշխարհի տարածքին յարգանք ու համարում վայելող լրատու աղբիւրներ մե՜ծ գիւտ մը ըրին. յայտարարեցին, որ Սէուտական Արաբիոյ իշխանութիւնները ի վերջոյ որոշած են ինքնաշարժ վարելու...

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՕՐՈՒԱՆ ՆՇՈՒՄ

Սեպտեմբերի 23-ին, Ստեփանակերտցիները նշեցին իրենց սիրելի քաղաքին 94-ամեակը: Առաւօտեան ժամերուն իսկ, քաղաքի զինանշանով եւ դրոշներով, գոյնզգոյն փուչիկներով զարդարուած ինքնաշարժները, ուրախ ու ծանդավառ երաժշտութեան ուղեկցութեամբ յայտնուեցան փողոցներէն ներս: Ստեփանակերտի օրուայ կապակցութեամբ,...

Ինչպէ՞ս Ապրեցանք. «Յուշամատեան» Ծրագիրը

Թարգմանութիւն` Վարդան Մատթէոսեանի Հայագիտութիւնը եւ ընդհանրապէս հայութիւնը՝ աշխարհի քիչ մը ամէն կողմ, գլխաւորաբար կեդրոնացած են Մեծ Եղեռնի եւ յաջորդող տարիներու քաղաքական դէպքերուն վրայ։ Սակայն, նախաեղեռնեան շրջանի Օսմանեան կայսրութեան հայոց կեանքը...

Ատրպէյճանական Հակահայ Արշաւը Թրքական Ժխտողականութեան Ենթահողին Վրայ.- Լատինական Ամերիկայի Պարագան

  Խաչիկ Տէր Ղուկասեան (ներկայացուած՝ Հայաստան - Սփիւռք համահայկական 6-րդ գիտաժողովին)   Մինչեւ 2009-2010, Լատինական Ամերիկայի մէջ հակահայ արշաւը գրեթէ բացառապէս թրքական դիւանագիտութեան նախաձեռնութիւնն էր եւ կեդրոնացած Ցեղասպանութեան ժխտումի ջանքերուն...

2017 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՍՓԻՒՌՔ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ(ՆԵՐ)ԷՆ ԵՏՔ

   Յ. Պալեան Յոգնակի: Բացի բացման եւ փակման պաշտօնական ելոյթներէն, տարբեր սրահներու մէջ խօսուեցան Հայաստանը եւ սփիւռքը հետաքրքրող բազմատեսակ հարցեր. տնտեսութիւն (բիզնես), բանակ, հայապահպանում:  Ինչպէս ոմանք կ’ընէին, մէկ սրահէ միւսը...
Social profiles