25 Յուլիս 1897. Խանասորի Արշաւանքին 120ամեակը. Հայրենատէր Հայուն ազգային ինքնավստահութեան վերականգնումը

Ն.   Յու­լիս 25ի այս օ­րը, 120 տա­րի ա­ռաջ, թրքա­կան եւ ռու­սա­կան կայս­րու­թեանց տի­րա­պե­տու­թեան տակ երկ­փեղ­կո­ւած, այ­լեւ ա­նոնց մի­ջեւ կռո­ւախն­ձոր դար­ձած Հա­յաս­տան Աշ­խար­հը ապ­րե­ցաւ ազ­գա­յին ու ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան իր ինք­նավս­տա­հու­թեան վե­րա­կանգ­նու­մի...

ԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՐՈՅԱԿԱՆԽԱՆԱՍՈՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԻ ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀՈԳԵԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԵՒ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԻ ԴՐՍԵՒՈՐՈՒՄԸ

Անդրանիկ Գարատօլեան Հայ ժողովուրդի գիտակից տարրը ամենամութ օրերուն իսկ չհրաժարեցաւ ազգային մեծ տեսիլքէն, այլ անիկայ իր լաւագոյնը ըրաւ՝ գէթ մասամբ իրականացնելու համար մեր ազգային մեծ երազը, ազատագրելու Հայաստանը, եւ փրկելու...

«ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ» ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ «ՔՐԻԿԸՐ» ԹԱՆԳԱՐԱՆ

ՈՒԱՇԻՆԿԹԸՆ.- Շաբաթ, Յունիս 24-ին յիշատակելի օր մը եղաւ տեղւոյն «Համազգային»ի մասնաճիւղին համար, որ յատուկ այցելութիւն մը կազմակերպած էր տեղւոյն «Քրիկըր» թանգարանը: Հանրածանօթ ճարտարագէտ Ֆիլիփ Ճոնսընի մտայղացումն էր այս ցեղեցիկ եւ...

Երգի Մը Պատմութիւնը. Խանասորի Արշաւանքին Ձօնուած Երգերուն Հոլովոյթը 

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ Ակնյայտ իրողութիւն է, որ հայկական ազատագրական պայքարը երկար ժամանակ իր ազդեցութիւնը ունեցած է մշակոյթի եւ արուեստի զանազան բնագաւառներուն վրայ, որոնց կարգին` երգ-երաժշտութեան վրայ: Ուստի, այս տեսակ երգ-երաժշտութիւններուն տարբեր-տարբեր...

24 Յուլիս 1923. Լօզանի Դաշնագիրին ամօթալի ուրացումն ու աններելի լռութիւնը…

Ն. Լօզանի դաշնագրի յունական պատուիրակութիւնը՝ Էլէֆթերիոս Վենիզելոսի առաջնորդութեամբ եւ թրքական պատուիրակութիւնը՝ Իզմէթ Ինոնուի առաջնորդութեամբ 1923 թո­ւա­կա­նի ­Յու­լիս 24ը կը խորհր­դան­շէ սեւ է­ջե­րէն մէ­կը ­Հայ ­Դա­տի պատ­մու­թեան։ Յու­լիս 24ի այս օ­րը,...
Social profiles