Հաշուեյարդար

Յովէլ Շնորհօքեան Փարիզ Նոյեմբեր 2016 «Յովէլ, չ՚ըլլար. Շա՛տ դրդիչ են գրութիւններդ. Այդքա՛ն կուսակցութիւններ, այդքա՛ն կազմակերպութիւններ կան. Կացութիւնը այնպէս կը նկարագրես, կարծես թէ եղած բան մը չկայ, մարդ չկայ, աշխատող չկայ:...

ՀԱՅԵՐԸ ԱՐԱԲ ԲՈՒՆԱՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

ԱՒՕ ԳԱԹՐՃԵԱՆ Յատուկ «Հայրենիք»ին համար պատրաստուած, յօդուածագիր՝ Աւօ Գաթրճեանի այս ուսումնասիրութիւնները կը ներկայացնեն Սուրիահայ զանազան գաղթօճախներ եւ անոնց ետին գտնուող հարուստ պատմական անցեալը: Նաեւ, ամիսնեու վրայ երկարող «Հայերը Սուրիոյ Պատմութեան...

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ՍԻՆԱՆ ՀԱՅ Է՝ ԱՆԿԱՍԿԱԾ

Ա.ԱՊՏԱԼԵԱՆ «Հայրենիք» Օսմանեան կայսրութեան մեծագոյն ճարտարապետը անուրանալիօրէն կեսարացի Սինանն է։ Պաշ ԽալՖա տիտղոսը շահած այս ճարտարապետին կառուցած մզկիթներուն, մետրեսեներուն, պալատներուն, խաներուն եւ հրապարակներու վրայ կամարակապ կառոյցներու կը հանդիպիք ամէնուրէք այսօրուան...
Social profiles