Լուրեր Նիւ Եորքէն.- ՊԱՏԱՌԻԿՆԵՐ ԿՈՐՍՈՒԱԾ ՀԱՅՐԵՆԻՔԷՆ

ՅԱԿՈԲ ՎԱՐԴԻՎԱՌԵԱՆ Ցեղասպանութեան դարադարձին շնորհաւորելի նախաձեռնութիւն մըն է անկասկած Փրոֆ. Արմէն Մարսուպեանի այս հրատարակութիւնը, նուիրուած իր մօրենական գերդաստանին՝ Տիլտիլեաններուն, որոնք կրցած են հազարի մօտ լուսանկարներ փրկել ու հասցնել, իրենց գաղթականութեան...

ՉԵՄ ՀԱՍԿՆԱՐ…

Գէորգ Պետիկեան   Մարդիկ, իրենց ամբողջ կեանքի ընթացքին կրնան հանդիպիլ զանազան եւ բազմազան, անգոյն եւ կամ գունաւոր հարցերու, դէմքերու, դէպքերու, տեսարաններու, երեւոյթներու, իրավիճակներու եւ կամ խնդիրներու, որոնք իրենց համար անհասկնալի...
Social profiles