ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՍՏՈՐԱԳՐԵՑ ԵՒՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

ՄԻՆՍՔ.- Հոկտեմ­բեր 10ին, Պելառուսիոյ մայրաքաղաք՝ Մինսքի մէջ, Եւ­րա­սիական Տնտե­սական Միու­թեան, բարձրա­գոյն խոր­հուրդի նիս­տի ըն­թացքին նա­խագահ Սարգսեան ստո­րագ­րեց Միու­թեան Հա­յաս­տա­նի ան­դա­մակ­ցութեան պայ­մա­նագի­րը: Այսպէս, Հա­յաս­տան Յու­նո­ւար 1, 2015-էն սկսեալ պիտի դառ­նայ Միու­թեան...
Social profiles