ԻՆ­ՉՈ՞Ւ ԿԸ ՏՕ­ՆԵՆՔ ՓԵՏՐ­ՈՒԱՐ 18-Ը

ՀԱ­ՄՕ ՊԵՏ­ՐՈՍ­ԵԱՆ Գերմանիա   ``Պատ­մա­կան մեծ յե­ղաշր­ջում­նե­րուն կո­րած են այն ազ­գե­րը, որոնք իրա­ւունք եւ հնա­րա­ւո­րու­թիւն տուած են օտա­րին` ըլ­լալ ներշն­ջողն ու դա­տա­ւո­րը ներ­քին վէ­ճե­րուն մէջ``: Ֆրան­սա­ցի դիւա­նա­գէտ` ՏԱ­ԼԱՏԻԷ   Ին­չո՞ւ...

ՖՐԱՆ­ՍԱ­ՅԻ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱՀ ՀՈ­ԼԱՆՏ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԵ­ՑԱՒ ՄԻ­ՍԱՔ ՄԱ­ՆՈՒՇ­ԵԱ­ՆԻ ԽՈՒՄ­ԲԻՆ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ԱՐԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԵԱՆ

 ՓԱ­ՐԻԶ.- Փետր­ուար 21-ին, Փա­րի­զի ար­ուար­ձա­նին մէջ գտնուող ֆրան­սա­կան Դի­մադ­րու­թեան շարժ­ման Մոն Վա­լերի­էն յու­շա­հա­մա­լի­րին մէջ, նա­խա­գահ Ֆրանս­ուա Հո­լան­տի մաս­նակ­ցու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ յի­շա­տա­կի արա­րո­ղու­թիւն` նուիր­ուած Մի­սաք Մա­նուշ­եա­նի խում­բի ան­դամ­նե­րուն, Բ. հա­մաշ­խար­հա­յին պա­տե­րազ­մի...

ԴԵՍ­ՊԱՆ ՅՈՎ­ՀԱՆ­ՆԻՍ­ԵԱՆ ՀԱ­ՒԱ­ՏԱՐ­ՄԱ­ԳԻ­ՐԸ ՓՈ­ԽԱՆ­ՑԵՑ ԳԵՐ­ՄԱՆ­ԻՈՅ ՆԱ­ԽԱ­ԳԱ­ՀԻՆ

  Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան Ար­տա­քին Գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տուու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թիւնը կը հա­ղոր­դէ, որ Գեր­ման­իոյ Դաշ­նակ­ցա­յին Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Եո­ա­քիմ Կաուք ըն­դու­նեց Գեր­ման­իոյ մէջ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան դես­պան Վա­հան Յով­հան­նիս­եա­նը`...

ԱՆՆԱԽԱԴԷՊ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹԻՒՆ … ՏԻԳՐԱՆԱԿԵՐՏԻ ՄԷՋ

 Տիգրանակերտի Սուր շրջանի քաղաքապետարանի մուտքին զետեղուած է չորս լեզուներով ցուցատախտակ, որուն վրայ քրտերէն, թրքերէն, ասորերէն եւ հայերէն  գրուած է ʼʼՍուրի քաղաքապետարանʼʼ: Սուրի փոխքաղաքապետ, քրտական Խաղաղութիւն եւ ժողովրդավարութիւն կուսակցութեան անդամ Նաքշի...

ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ԱԿԱ­ՆԱ­ՏԵՍ ԱՐ­ՇԱ­ԼՈՅՍ ՄԱՐ­ՏԻ­ԿԱՆ­ԵԱ­ՆԻ ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՁԵՌ­ՆԱՐԿ

  Շա­բաթ Մարտ 8-ին, կ.ե. ժա­մը 3:00-ին Ար­լինկ­թը­նի (Մա­սա­չու­սէց) Հայ Մշա­կու­թա­յին Կեդ­րո­նին մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ձեռ­նարկ մը նուիր­ուած Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ակա­նա­տես Ար­շա­լոյս (Օրօ­րա) Մար­տի­կան­եա­նի, որուն գիր­քը` ``Բռնա­բար­ուած Հա­յաս­տան`` (Ravished...

Հ.Օ.Մ.-Ի ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑՈՒ­ԹԻՒՆԸ Մ.Ա.Կ.-Ի ԿԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԻՐԱ­ՎԻ­ՃԱ­ԿԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ 58-ՐԴ ՆԻՍ­ՏԻՆ

   Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը, Մի­աց­եալ Ազ­գե­րու Կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ, ոչ-կա­ռա­վա­րա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն (ՈԿԿ/ NGO), եւ ՄԱԿ-ի Տնտե­սա­կան եւ Ըն­կե­րա­յին Յանձ­նա­ժո­ղո­վի (ECOSOC) խորհր­դա­կան ան­դամ, ան­գամ մը եւս պի­տի մաս­նակ­ցի բազ­մա­նիստ խորհր­դակ­ցա­կան աշ­խա­տա­նիս­տի մը`...

ԱՐՑԱԽԵԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ԱՂԱՒԱՂՈՒՄ…ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ՏԱՔՈԹԱՅԻ ՄԷՋ

   ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Փետրուարը կը նկատուի Ատրպէյճանի քարոզչական մեքենայի եւ լոպիինկի ամենաբեղուն ամիսը: Այս մէկը, յստակօրէն նշմարելի է վերջերս, յատկապէս երբ այդ նոյն ամսուան աւարտին կը նշուի Խոճալուի դէպքերու տարելիցը:...

ԻՆՉՈՒ՞ ԲԱՆՏԱՐԿՈՒԱԾ Է ՍԵՒԱՆ ՆՇԱՆԵԱՆԸ

    Գրեց`  Օրհան Քեմալ Ճէնկիզ  ``Զաման``   Թարգմանեց`  Յարութիւն  Մըսրլեան Ստորեւ, լոյս կ՛ընծայենք Թուրքիոյ ``Ռատիքալ`` եւ ``Զաման``  օրաթերթերու աշխատակից, նաեւ փաստաբան, լրագրող եւ մարդկային իրաւանց հարցերու ջատագով` Օրհան Քեմալ...

Հ.Յ. Դ. ԿԸ ՊԱՇՏՊԱՆԷ ՆԱՅԻՐԻՏ Ի ԳԾՈՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՒՈՐ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԳԱՂԱՓԱՐԸ

  ԵՐԵՒԱՆ.-  Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի նիստին արտակարգօրէն քննարկուեցաւ Հ.Յ. Դաշնակցութեան ներկայացուցած  Նայիրիտ գործարանի նախագիծը: Հիմնական զեկուցող, Ազգային ժողովի Հ.Յ.Դ. խմբակցութեան պատգամաւոր Արծուիկ Մինասեան նշեց, որ ``Նայիրիտ`` գործարանի գործունէութեան վերաբերեալ...

ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ…ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՁՄԵՌՆԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐ

  Երկուշաբթի, Փետրուար 17-ի  երեկոյեան, առաջին անգամ ըլլալով, ազդանշանը տրուեցաւ Համահայկական ձմեռնային խաղերուն, հանրածանօթ Ծաղկաձոր շրջանէն ներս: 13 երկիրներէ շուրջ չորս հարիւր հայազգի մարզիկներ պիտի մրցին չմշկում զանազան տեսակի եւ...
Social profiles