“ՀԱ­ՄԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ“Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՆ­ԴԱՄ­ՆԵՐ ԱՅ­ՑԵ­ԼԵ­ՑԻՆ ՆԻՒ ԵՈՐՔ ԵՒ ՆԻՒ ՃԸՐ­ԶԻ

Անց­եալ շա­բա­թա­վեր­ջին, Նիւ Եորք-Նիւ Ճըրզիի շրջան ժա­մա­նած էին  ``Հա­մազ­գա­յին``ի  Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թե­նէն երեք ան­դամ­ներ` Կա­րօ Պայ­թար­եան (Լի­բա­նան), Վի­գէն Եա­գուպ­եան (Գա­լի­ֆորն­իա) եւ Սի­մոն Հա­սըրճ­եան (Գա­նա­տա), որոնք զա­նա­զան հան­դի­պում­ներ կա­տա­րե­ցին, գա­ղու­թէն ներս գոր­ծող...

ՏԱՒՈՒԹՕՂԼՈՒ …ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՒԻԹԻ ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ ԵՐԿՐԷՆ ՆԵՐՍ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական Սեւ Ծովեան տնտեսական համագործակցութեան նիստին մասնակցելու համար, Թուրքիոյ Արտաքին Գործոց նախարար Ահմետ Տաւութօղլու, Երեւանի պաշտօնական հրաւէրին ընդառաջելով, ժամանումէն առաջ իսկ սկսած է կատարել յայտարարութիւններ: Արդարեւ, Սասունցի Դաւիթի եւ...

ՊԱ­ՏԱ­ՆԻ ՆՈՐ ՏԱ­ՂԱՆԴ­ՆԵՐ ԵՐԱԺՇ­ՏՈՒ­ԹԵԱՆ ՄԷՋ

ՅԱ­ԿՈԲ ՎԱՐ­ԴԻ­ՎԱՌ­ԵԱՆ Հո­գե­պա­րար երե­ւոյթ էր ներ­կայ գտնուիլ Դեկ­տեմ­բեր 1, 2013, Կի­րա­կի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 1ին, Նիւ Եոր­քի Գար­նը­կի Հօ­լի ``Ուէյլ`` հա­մեր­գաս­րա­հը, ուր 5րդ յա­ջոր­դա­կան տա­րին ըլ­լա­լով, ամե­րի­կա­հայ պա­տա­նի տա­ղանդ­ներ կը...
Social profiles