ՍՈՒՐԲ ՍՏԵ­ՓԱ­ՆՈՍ ԱԶ­ԳԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ 2012-2013 ՏԱ­ՐԵՇՐ­ՋԱ­ՆԻ ԱՄԱ­ՎԵՐ­ՋԻ ՀԱՆ­ԴԷՍ­ՆԵՐ

  Սուրբ Ստե­փա­նոս Ազ­գա­յին Վար­ժա­րա­նը յա­ջո­ղու­թեամբ բո­լո­րեց իր 29-րդ դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նը: Ման­կա­պա­րտէ­զի ամա­վեր­ջի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­նիս 13-ին, իսկ Նա­խակր­թա­րա­նի հան­դէ­սը տե­ղի ու­նե­ցաւ Յու­նիս 14-ին, ներ­կա­յու­թեամբ մեծ թիւով ծնող­նե­րու, բա­րե­կամ­նե­րու...

ԼԻԶ­ՊՈՆ… ՅՈՒ­ԼԻՍ 27, 1983

  Ահա­ւա­սիկ երե­սուն տա­րի­ներ թա­ւա­լած են այդ օրէն, ուր Փոր­թու­կա­լի մայ­րա­քա­ղա­քին` Լիզ­պո­նի մէջ, թրքա­կան դես­պա­նա­տունն ու անոր կից գտնուող թուրք դես­պա­նին բնա­կա­րա­նը, թա­տե­րա­բեմ դար­ձան անձ­նաս­պա­նա­կան գոր­ծո­ղու­թեան մը, որ կա­տար­ուե­ցաւ ``Հայ­կա­կան...

ԱՐ­ԵԱՆ ԿԱՆ­ՉԸ

 ՅԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑ   Նրանք հինգ էին: Այ­բու­բե­նա­կան կար­գով` Սար­գիս Աբ­րա­համ­եան, Սեդ­րակ Աճէմ­եան, Արա Գըրճլ­եան, Սի­մոն Եահ­նէ­յեան, Վա­չէ Տաղլ­եան: Կեան­քի ար­շա­լոյ­սի առ­ջեւ կանգ­նած հինգ հա­յոր­դի­ներ, ար­ի­ա­սիրտ հինգ կո­րիւն­ներ, հայ ազա­տագ­րա­կան ար­դի...

ԶՐՈՅՑ` ՄԻ՛ՇՏ ԵՐԻ­ՏԱ­ՍԱՐԴ ՀԻՆԳ ՀԵ­ՐՈՍ­ՆԵ­ՐՈՒՆ ՀԵՏ

    Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ ``Մենք ձեզ եր­բեք չենք մո­ռա­նայ Ու միշտ կը յի­շենք...``   Լիզ­պո­նի Հին­գին հե­րոս­նե­րուն սխրա­լի նա­հա­տա­կու­թեան 30-րդ տա­րե­դար­ձը կը մօ­տե­նայ: Չեմ սպա­սեր Յու­լիս 27-ին, երբ սո­վո­րա­բար անոնց...
Social profiles