ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ ՅԱԿՈԲ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ ՀՐԱԺԵՇՏԸ

 ԵՐԵՒԱՆ.- Հայաստանի հռչակաւոր գեղանկարիչ, պետական մրցանակի դափնեկիր, եւ միջազգային բնագաւառէն ներս հանրածանօթ արւեստագէտ Յակոբ Յակոբեան ոչ եւս է: Ծնած 1923-ին եւ ուսանած Աղեքսանդրիոյ, ապա Կիպրոսի ``Մելգոնեան`` վարժարաննէն ներս, ան մասնագիտական...

ՐԱՖՖԻ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԿԸ ԴԻՄԷ ՀԱՑԱԴՈՒԼԻ

  ԵՐԵՒԱՆ.- Կիրակի Մարտ 10-ին, ``Ազատութիւն`` հրապարակին վրայ կատարուած հանրահաւաքէն ետք, Րաֆֆի Յովհաննէսեան որողեց դիմել հացադուլի: ``Եթէ Սահմանադրական դատարանը չուղղէ իր յետագիծը, եթէ ինք հակասահմանադրական, հակապետական վճիռ կայացնէ` խեղելով ժողովուրդին...

ՀԱՅ ԿՆՈՋ ԲԱՐԵՒԸ…

   ՀԱՅՐԵՆԻՔ Խմբագրական   Իւրայատուկ էր ``Ազատութիւն`` հրապարակի բոյրը, Մարտ 8-ի հաւաքին: Անգամ մը եւս բիւրաւոր հայորդիներ ժամանած էին, արտայայտելու իրենց Հ.Հ. նախագահական յետ-ընտրական ցասումն ու բողոքը: Այդ օր ծաղկած...

ՎԱ­ՐՈՒ­ԺԱՆ ՎԱՐ­ԴԱՆ­ԵԱ­ՆԻ ՄԱՀ­ՈՒԱՆ ՔԱ­ՌԱ­ՍՈՒ­ՆՕՐ­ԵԱ­ԿԻ ԱՌ­ԹԻՒ

   2013 թ. Յուն­ուար 13ևին, մա­հա­ցաւ բո­լո­րից սիր­ուած եր­գիչ, Հ.Մ.Ը.Մ.ևական եւ Նիւ Ճըրզիի Սրբոց Վար­դա­նանց Հա­յոց Առա­քե­լա­կան եկե­ղեց­ւոյ հո­գա­բար­ձու­թեան փոխ ատե­նա­պետ` եղ­բայր Վա­րու­ժան Վար­դան­եա­նը: Վա­րու­ժա­նը ծնուել է Սուր­իա­յի Գա­մըշ­լի քա­ղա­քում...

ՆԻՒ ԵՈՐՔ.- “ՍՓԻՒՌ­ՔԻ ՁԱՅՆ“ ՊԱՏԿԵՐԱՍՓԻՒՌԸ ԵՐ­ԿՈՒ ՏԱ­ՐԵ­ԿԱՆ Է

  Եր­կու տա­րի առաջ գար­նան զար­թօն­քի առա­ջին օրե­րին, Նիւ Եոր­քում սկսեց գոր­ծել ``Սփիւ­ռքի Ձայն`` պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յա­նը, որի հի­մա­դիրն ու տնօ­րէնն է ամե­րի­կա­հայ ճա­նանչ­ուած լրագ­րող, Գաբրի­էլ Սուն­դուկ­եա­նի ան­ուան թատ­րո­նի նախ­կին առա­ջա­տար...

ԱՄԵ­ՐԻ­ԿԱ­ՅԻ ՀԱՅ­ԿԱ­ԿԱՆ ԳՐԱ­ԴԱ­ՐԱՆ-ԹԱՆ­ԳԱ­ՐԱ­ՆԻՆ ՄԷՋ ԿԼՈՐ ՍԵ­ՂԱՆ ԱՐ­ԹՕ ՓԱ­ՅԱՍԼ­ԵԱ­ՆԻ ՀԵՏ

  ՈՒԱԹԸՐԹԱՈՒՆ (Մա­սա­չու­սէց).- Ամե­րի­կա­յի Հայ­կա­կան գրա­դա­րան-թան­գա­րա­նը (ALMA) վեր­ջերս ազ­դան­շա­նը տուած է կլոր սե­ղա­նի բնոյթ ու­նե­ցող ձեռ­նարկ­նե­րու շարք մը: Անդ­րա­նիկ մտեր­միկ զրոյց-կլոր սե­ղա­նը տե­ղի ու­նե­ցաւ Փետր­ուար 20-ին, կեդ­րո­նի սրա­հէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ...

ՇՆՈՐ­ՀԱ­ՀԱՆ­ԴԷՍ` ՆՈՒԻՐ­ՈՒԱԾ ՈՍ­ԿԻ ՏԱՂ­ՏԷ­ԼԷ­ՆԻ “ԵՐԱ­ԶԱՆ­ՔԻ ՊԱ­ՀԵՐ ԿԵԱՆ­ՔԻ ՏԱ­ՐԻ­ՆԵ­ՐԷՍ“ ԳԻՐ­ՔԻՆ

  Եր­կա՜ր ատե­նէ ի վեր Նիւ Եոր­քա­հայ գրա­կան շրջա­նա­կը այս­քան մար­դա­շատ չէր եղած:  Որ­քան ալ այս քա­ղա­քի մշա­կու­թա­յին միու­թիւն­նե­րը մի­ա­ցած էին Էսա­յեան-Կեդ­րո­նա­կան Սա­նուց Միու­թեան այս ձեռ­նարկը յա­ջո­ղու­թեամբ պսա­կե­լու մտադ­րու­թեամբ, սա­կայն...

Հ.Օ.Մ.-Ը ԿԸ ՄԱՍ­ՆԱԿ­ՑԻ Մ.Ա.Կ.-Ի ԿԻ­ՆԵ­ՐՈՒ ԻՐԱ­ՎԻ­ՃԱ­ԿԻ 57-ՐԴ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԺՈ­ՂՈ­ՎԻ ՆԻՍ­ՏԵ­ՐՈՒՆ

  Հայ Օգ­նու­թեան Միու­թիւնը կը մաս­նակ­ցի Մ.Ա.Կ.-ի Կի­նե­րու Իրա­վի­ճա­կի (CSW) Նիւ Եոր­քի մէջ, կա­յաց­ուած 57-րդ Յանձ­նա­ժո­ղո­վի նիս­տե­րուն` Մարտ 4-15ին: CSW-ն, Մ.Ա.Կ.-ի Տնտե­սա­կան եւ Ըն­կե­րա­յին Խոր­հուր­դի (ECOSOC) աշ­խա­տան­քա­յին յանձ­նա­ժո­ղո­վը, ``սե­ռե­րու հա­ւա­սա­րու­թեան...
Social profiles