ՍՈՒՐԲ ՍԱՐ­ԳԻՍ ԵԿԵ­ՂԵՑ­ՒՈՅ “ՍԻՒ­ԶԱՆ ԵՒ ՅՈՎ­ՍԷՓ ՅԱ­ԿՈԲ­ԵԱՆ“ ՇԱ­ԲԱ­ԹՕՐ­Ե­ԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻ ԱՄԱ­ՎԵՐ­ՋԻ ՀԱՆ­ԴԷ­ՍԸ

[caption id="attachment_9709" align="aligncenter" width="300" caption="Նախակրթարանի շրջանաւարտները.- ձախէն աջ` Ռաֆֆի Յակոբեան,Արեւ Եփրէմեան, Ալէքսանտրա Գասպարեան,Ալէքս Գասապեան"][/caption] ՄԱՐԻԱ ՇԱՄԼԵԱՆ-ԵՓՐԷՄԵԱ Տակ­լըսթ­նի Սուրբ Սար­գիս եկե­ղեց­ւոյ “Սիւ­զան եւ Յով­սէփ Յա­կոբ­եան`` Շա­բա­թօր­եայ վար­ժա­րա­նի ամա­վեր­ջի հան­դէսն ու վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մը...

ՇԻՔԱԿՈՅԻ ՀԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵՑ ՆԱԹՕ-Ի Հ.Հ. ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ

 Աւե­լի քան երեք հա­րիւր հա­յոր­դիներ ներ­կայ եղան հիւ­րա­սի­րու­թեան մը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ Շի­քա­կո­յի “Union League Club” սրա­հին մէջ, բա­րի գա­լուստ մաղ­թե­լու հա­մար ՆԱ­ԹՕ-ի վե­հա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցող հայ­րե­նի պատ­ուի­րա­կու­թեան: Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կերպ­ուած էր...

ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՅՈՑ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ԱՅԳԻԻ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ԲԱՑՄԱՆ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆ

Տասնամեակ մը շարունակ, հետեւողական աշխատանք տանելէ եւ զանազան արգելքներ դիմագրաւելէ ետք, ի վերջոյ Մասաչուսէցի հայութեան երազը իրականացաւ եւ կատարուեցաւ Հայոց Ժառանցութեան Այգիի պաշտօնական բացման հանդիսութիւնը, մասնակցութեամբ տեղւոյն քաղաքի հայ թէ...

ՇՈՒՇԻԻ ԱԶԱՏԱԳՐՄԱՆ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻՒ ԱՐՑԱԽԻ ՇԱԲԱԹ…ՐՈՏ ԱՅԼԸՆՏ ՆԱՀԱՆԳԻՆ ՄԷՋ

 Լու­սան­կար` ՊԵՐՃ ԶՕՊԵԱՆ Բե­ղուն եւ ան­մո­ռա­նա­լի շա­բա­թա­վերջ մը բո­լո­րեց Րոտ Այ­լըն­տի հայ գա­ղու­թը: Շա­բա­թա­վերջ մը որ սկսաւ Հինգ­շաբ­թի Մա­յիս 17-ին: Ար­դա­րեւ, Շուշիի քսա­նամ­եա­կին առ­թիւ կազ­մա­կերպ­ուած այս ձեռ­նարկ­նե­րուն ամե­նէն աւե­լի յի­շա­տա­կե­լին...

2.2 ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐ` Ի ՆՊԱՍՏ ՀԱՅ ԴԱՏԻՆ

 ԼՈՍ ԱՆՃԵԼԸՍ.- Հա­կա­ռակ տնտե­սա­կան ճգնա­ժա­մին ստեղ­ծած անն­պաստ ու դա­ժան պայ­ման­նե­րուն, հա­յու­թիւնը ըսաւ իր խօս­քը եւ իր մաս­նակ­ցու­թիւնը բե­րաւ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած դրա­մա­հա­ւա­քին: Քա­նի մը ժամ­ուայ մէջ, կա­րե­լի եղաւ գո­յաց­նել...

ՐՈՏ ԱՅԼԸՆՏ ՆԱՀԱՆԳԻ ԿՈՉԸ` ՃԱՆՉՆԱԼՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԻՒՆԸ

 Փրովիտէնս.- Հինգշաբթի Մայիս 17-ին, Րոտ Այլընտի ներկայացուցչական Տունը բանաձեւ մը որդեգրեց, պահանջելով որ Ա.Մ.Ն. կառավարութիւնը պաշտօնապէս ճանչնայ Արցախի անկախութիւնը: Բանաձեւին մէջ կը նշուի թէ, Արցախի պետութիւնը, հետեւողական ձեւով կը գործէ...

“ՇԱՏԵՐ ՈՉ ՄԻ ՔԱՅԼԻՑ ՉԵՆ ԽՈՐՇԻ Հ.Յ.ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ՎԱՐԿԱԲԵԿԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ…“ ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ՎԱՀԱՆ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

Վերջին քանի մը օրերուն, Երեւանի համասեռականներու գիշերավայրի մը մէջ կատարուած խափանարարական արարքը, պատճառ հանդիսացաւ որ կարգ մը հայկական լրատուամիջոցներ լայնօրէն անդրադառնան այս հարցին: Ենթադրեալ տեղեկութիւններու վրայ հիմնուելով, փորձ կատարուեցաւ հարցը...

ԹԱՏ­ՐՈՆ .- ԿԱ­ՐԵ­ԼԻ ՉԷ ԼՈՒՌ ՄՆԱԼ…ՀՐԱՆԴ ՄԱՐ­ԳԱՐ­ԵԱ­ՆԻ “SILENCE“ԳՈՐ­ԾԻՆ ԲԵ­ՄԱԴ­ՐՈՒ­ԹԵԱՆ ԱՌ­ԹԻՒ

 Մին­չեւ Մա­յի­սի աւար­տը, Դոկտ. Հրանդ Մար­գար­եա­նի բե­մադ­րած վեր­ջին գոր­ծը` ``Silence``, պի­տի ներ­կա­յաց­ուի Նիւ Եոր­քի ``Shell`` սրա­հէն (West 43rd Street, Manhattan) ներս:  Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւթն է ան­գամ մը եւս, բե­մադ­րի­չին կի­զա­կէ­տը: Դէպ­քը...

ՄԵՂԱՒՈՐ ԵՒ ՄԵՂԱԴՐԵԱԼ…ՄԵՂԱ՜Յ

 Օրերէ ի վեր, Երեւանի մէջ կատարուած խափանարարական արարք մը, ցունամի մը ստեղծած է հայրենի քարոզչական բնագաւառէն ներս, այնքան մը` որ նոյնինքն պայթումէն շատ աւելի մեծ տարողութեամբ պայթուցիկ եւ թունաւոր մթնոլորտ...
Social profiles