Հ.Յ.Դ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԵՑ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿԸ

 Չո­րեք­շաբ­թի Մարտ 21, 2012-ին, ``Սի­մոն Վրաց­եան`` Կեդ­րո­նին մէջ, յա­տուկ մամ­լոյ ասու­լի­սի մը ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնը ներ­կա­յա­ցուց իր հա­մա­մաս­նա­կան և մե­ծա­մաս­նա­կան ցու­ցակ­նե­րը: Ներ­կա­յաց­նե­լու ըն­թաց­քին, Հ.Յ.Դ. Բիւ­րո­յի ան­դամ Վա­հան Յով­հան­նիս­եա­նը յայտ­նեց, թէ այս...

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԷՆ ԾՆԱԾ ՀԱՄԱՄԱՍՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

Երու­զե­ռի մէջ է հայ­րե­նի քա­ղա­քա­կան կեան­քը: Եւ որ­քա՜ն խորհր­դա­րա­նի ընտ­րու­թիւն­նե­րու օրը` Մա­յիս 6, 2012 թուա­կա­նը կը մօ­տե­նայ, այդ­քան կը բարձ­րա­նայ այս հեւ­քը: Հ.Յ.Դաշ­նակ­ցու­թիւնն ալ, իր կար­գին  գոր­ծի լծուած է եւ...
Social profiles