ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ 15ՐԴ ՆԱՒԱՊՏՈՅՏԸ

Տոքթ. Արա Գաբրիէլեան Յուն­ուար 21էն 28ը տե­ղի ու­նե­ցաւ Ամե­րի­կա­հայ Մշա­կու­թա­յին Միու­թեան 15-րդ տա­րե­կան նա­ւապ­տոյ­տը, մաս­նակ­ցու­թեամբ 1,300 հայ­րե­նա­կից­նե­րու, որոնք եկած էին Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րէն, Գա­նա­տա­յէն, Հա­յաս­տա­նէն ինչ­պէս նա­եւ Եւո­պա­յի, Հա­րա­ւա­յին Ամե­րի­կա­յի եւ...

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ.- ԱՂԱՒԱՂՈՒԱԾ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿ ՄԸ…ԽՈ­ՃԱԼ­ՈՒԻ ՍՊԱՆԴԸ

Փետրուար 16ին, Ատրպէյճանի խորհրդարանը պաշտօնական հաղորդագրութեամբ մը յայտարարեց, թէ Խոճալուի ցեղասպանութեան ճանաչումը միջազգայնացնելու նպատակով յաւելեալ ջանք պիտի տարուի: Ատրպէյճանի խորհրդարանը կը շեշտէ թէ, այս դէպքին քսանամեակին առթիւ, այս աշխատանքը  պիտի...

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ԽՆԴԻՐԸ

``Դրօշակ`` Խմբագրական Փետրուար 13, 2012      Երիտասարդութիւնը, բնական է, հաւաքականութեան մը ապագայի` ներկայի մէջ արդէն երեւցող պատկերն է: Եթէ կայ լաւ պատրաստուած երիտասարդութիւն, ապա տուեալ հաւաքականութիւնը իր ապագան լաւատեսութեամբ կ'ընկալէ....

ՍՐԲՈՑ ՆԱ­ՀԱ­ՏԱ­ԿԱՑ ԱՄԷՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐ­ԺԱ­ՐԱ­ՆԻՆ 45-ԱՄ­ԵԱ­ԿԸ ԵՐ­ԳԱ­ՀԱՆ­ԴԷ­ՍՈՎ ՆՇՈՒԵ­ՑԱՒ

   Քա­ռա­սու­նը­հինգ տա­րի­նե­րէ ի վեր ար­դէն բաց է Նիւ Եոր­քի Սրբոց Նա­հա­տա­կաց Ամէ­նօր­եայ վար­ժա­րա­նը: Դիւ­րին չե­ղաւ անոր ծնուն­դը, դիւ­րին չե­ղաւ մանա­ւանդ անոր եր­թը եւ գի­տենք նա­եւ որ դիւ­րին չէ, այ­սօր...
Social profiles