Հ.Օ.Մ.-Ի “ԼԷ­Օ­ԼԱ ՍԱ­ՍՈՒ­ՆԻ“ ՄԱՍ­ՆԱ­ՃԻՒ­ՂԻ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱՄ­ԵԱԿ

[caption id="attachment_8548" align="aligncenter" width="300" caption="Հ.Օ.Մ.ի ``Լէօլա Սասունի`` եւ ``Շուշի`` մասնաճիւղերու ընկերուհիներ"][/caption] Հ.Օ.Մ.-ի Ուա­թըր­թաու­նի (Մա­սա­չու­սէց) ``Լէ­օ­լա Սա­սու­նի`` մաս­նա­ճիւ­ղը իր աւան­դա­կան Գո­հա­բա­նու­թեան Տօ­նի առ­թիւ ձեռ­նար­կած 100-ամ­եա­կի Ճաշ­կե­րոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ Կի­րա­կի, Նո­յեմ­բեր 20-ին...

ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՀԱ­ՐԻՒ­ՐԱՄ­ԵԱ­ԿԻ ՍԵ­ՄԻՆ.- ՄԵՐ ԿՈՐՍ­ՈՒԱԾ ՈՒ ՎՏԱՆԳ­ՈՒԱԾ ՄԻԼԻ­ՈՆ­ՆԵ­ՐԸ ՎԵ­ՐԱ­ԿԱՆԳ­ՆԵ­ԼՈՒ ԱՌԱ­ՋԱՐԿ

Ս. ՄԱՀ­ՍԷ­ՐԷՃ­ԵԱՆ   ՏԱԳ­ՆԱՊ. ԽՈՐՔ ՈՒ ՏԱ­ՐՈ­ՂՈՒ­ԹԻՒՆ Ըն­դուն­ուած փաստ է, որ Թուրք­իոյ ծրագ­րած ու իրա­գոր­ծած Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հե­տե­ւան­քով, տուած ենք շուրջ 1.5 միլի­ոն զոհ: Այս թիւին վրայ կրնանք դիւ­րու­թեամբ աւելց­նել կարճ...
Social profiles