Հ.Մ.Ը.Մ.-Ի 10-ՐԴ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ` ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՄԷՋ

Եր­կու­շաբ­թի Սեպ­տեմ­բեր 5-ին, Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ իր աշ­խա­տանք­նե­րուն սկսաւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան 10-րդ Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը` մաս­նակ­ցու­թեամբ միու­թեան 16 Շրջա­նա­յին եւ Մե­կու­սի շրջան­նե­րու շուրջ հա­րիւր պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու: Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վին բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ պաշ­տօ­նա­կան հան­դի­սու­թեամբ...

ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՄԵԾ ԵՒ ՍՔԱՆՉԵԼԻ

ՊԵՏՐՈՍ ՔՀՆՅ. ՇԻԹԻԼԵԱՆ   Քրիս­տո­սի Սբ. Ծննդեան նուիր­ուած շա­րա­կա­նին այս խօս­քե­րը դիւ­րու­թեամբ կրնան յար­մա­րց­ուիլ Ար­ցա­խի ան­կա­խու­թեան, ու­րիշ խօս­քով ծննդեան քսա­նամ­եա­կին: Ար­ցա­խը ան­կիւ­նա­դարձ մը եղաւ, Ար­ցա­խը նո­րո­գիչ մը եղաւ, Ար­ցա­խը փրկու­թիւն...

ԱՐԵԱՆ ԳՆՈՎ ԿԵՐՏՈՒԱԾ ՔՍԱՆԱՄԵԱԿ

Ո՛չ…Չափ­ուած, ձեւ­ուած, պատ­րաստ­ուած ու հրամց­ուած չէր Ար­ցա­խի Հան­րա­պե­տու­թիւնը: Ո՛չ ալ … Խորհր­դա­յին Միու­թեան փլուզ­ման նա­խօր­եա­կին ստեղծ­ուած ու պատ­րաստ­ուած հա­մեղ կար­կան­դա­կի տրա­մադր­ուած շերտ մըն էր, Կոր­պա­չեւ­եան ձիւն­հալ­նե­րու եւ վե­րա­կա­ռու­ցում­նե­րու  օրե­րուն: Ո՛չ…...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԴՈՒ ԵՍ

Հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կա­նանք թէ, ``Երե­ւան փրո­տաք­շըն`` ըն­կե­րու­թիւնը, Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման քսա­նամ­եա­կի առ­թիւ, լոյս ըն­ծա­յած է որ­մազդ­ներ ու լո­զունգ­ներ, իբ­րեւ կար­գա­խօս ու­նե­նա­լով.- ``Հա­յաս­տա­նը դու ես``: Սեպ­տեմ­բե­րի 21-ին պի­տի կազ­մա­կերպ­ուին բազ­մա­թիւ...
Social profiles