ՈՉ ԵՒՍ Է ՀԱՅ ԴԱՏԻ ՄՕՏԻԿ ԲԱՐԵԿԱՄ ԵԷԼԵՆԱ ՊՈՆՆԸՐ

ՊՈՍԹԸՆ.- Յատ­կա­պէս Խորհր­դա­յին Միու­թեան օրե­րուն, Եէ­լե­նա Պոն­նըր իր կո­ղա­կից, հան­րա­ծա­նօթ այ­լա­խոհ Անտ­րէյ Սա­խա­րո­վի հետ պայ­քա­րած էր մարդ­կանց իրա­ւունք­նե­րուն հա­մար: Անց­եալ Փետր­ուա­րէն ի վեր, Պոն­նը­րի առող­ջա­պա­հա­կան վի­ճա­կը վատ­թա­րա­ցած էր եւ ան...

ՔԱԶԱՆՆ ՈՒ …ԳԱԶԱՆԸ

Ռուսաստանի նախագահ, Տմիթրի Մետվետեւի հրաւէրով` Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի նախագահները արդէն իսկ ժամանած են Քազան, անգամ մը եւս քննարկելու համար Արցախեան հակամարտութեան  կարգաւորումը: Յատկապէս, ազերի մետիան մեծ կարեւորութիւն կ’ընծայէ այս կայանալիք հանդիպումին, շարունա՛կ...
Social profiles