Սլաք.- ԳԻՒՏԱՐԱՐՆԵՐ…

Մար­դիկ եր­բեմն կ՛ու­նե­նան հե­տե­ւեալ մտա­ծու­մը.- ``Երա­նի թէ ապ­րած ըլ­լա­յի այ­սինչ դա­րուն...``: Ես պի­տի չու­զէի ապ­րիլ որե­ւէ այլ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մէջ, որով­հե­տեւ այ­սօր­ուան ժա­մա­նա­կը ան­գե­րա­զան­ցելի­օ­րէն նա­խան­ձե­լի է. բախ­տա­ւոր­ուած ենք գիւ­տա­րար... պե­տա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րով,...

ՀԱՅ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԵՆԷՆ ՆԵՐՇՆՉՈՒԱԾ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ՆՈՐ ԳԻՐՔԻ ՄԸ ԴԱՍԵՐԸ՝ ԱՄԷՆ ՏԱՐԻՔԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱՐ

Մարտ 2011ին, «Մարշալ Գէվընտիշ» հրատարակչատունը անգլիախօս ընթերցողի սեղանին կը դնէ հայկական հէքեաթ մը՝ ամերիկահայ գրագիտուհի Լուսին Գասպարեանի մշակումով ու մոսկուացի արուեստագիտուհի Մարիա Զայքինայի նկարազարդումով:  «Որկրամոլ ճնճղուկը. հայկական հէքեաթ մը» «The...
Social profiles